Ungdomsuddanelserne i Haderslev bliver røgfri Foto: Stockfoto
Ungdomsuddanelserne i Haderslev bliver røgfri Foto: Stockfoto
Nyheder

Ungdomsuddannelser i Haderslev bliver røgfri

Det er slut med cigaretter, snus og andet tobak på ungdomsuddannelserne i Haderslev Kommune. Per 1. januar 2021 dropper de røg og tobak i skoletiden. Haderslev Kommune bakker op med uddannelse til tobaksmentorer samt hjælp til rygestop.

Alt for mange unge begynder at ryge eller tage snus. Det bliver der nu gjort noget ved. Efter nytår indfører ungdomsuddannelserne røg- og tobaksfri skoletid. Det gælder for Haderslev Katedralskole, Det blå Gymnasium og VUC Syd i Haderslev.
”Vi ved, at fire ud af fem starter i alderen 15-18 år, så kan vi hjælpe dem igennem denne periode uden tobak, er det en god begyndelse. Som uddannelsesinsittution har vi et stort ansvar for denne aldersgruppe, og det er også derfor, det er så vigtigt for os, at folkeskolerne allerede er røgfri”, siger Samuel Friberg, forstander på Det Blå Gymnasium.
”Vi har kørt forskellige tiltag i løbet af efteråret, og det er mit indtryk, at eleverne er positive over for tiltaget”, siger Samuel Friberg.
Direktør Bente Lyck-Damgaardved VUC Syd, er også glad for, at der er fælles front mod tobakken.
”Det giver rigtig god mening for os at være med. Mange steder i samfundet er der allerede strammet op omkring rygning, så udover at være en naturlig beslutning, så kan det også være en hjælp for vores kursister. Mange af dem skal videre på videregående uddannelser eller ud på arbejdspladser, som også er røgfri, så på den måde bliver de også klar til den fremtid, de møder”, siger hun.
”På Haderslev Katedralskole er vi rigtig glade for, at vi sammen med de andre institutioner i kommunen og Sundhedscentret har besluttet os for at gå fælles om at blive røg- og tobaksfri med indgangen til det nye år. Det er en vigtig sag, og det handler om de unges sundhed. Vi har arbejdet i en projektgruppe sammen med et udvalg af elever, som har haft indflydelse på nogle tiltag, der skal sætte fokus på nye fællesskaber uden røg og tobak i det nye år. Vi håber, at eleverne vil tage godt imod dette og arbejde sammen med os om at skabe en skole, hvor vi fortsat passer godt på hinanden”, siger pædagogisk leder på Haderslev Katedralskole, Pernille Hegnby Sørensen.
Haderslev Kommune har i løbet af efteråret uddannet tobaksmentorer på ungdomssuddannelserne, og derudover tilbyder kommunen rygestopkurser samt dialog om nikotinafhængighed og hjælp til at komme ud af den for både medarbejdere og elever.
”Jeg er meget glad for, at der er så god opbakning fra alle ungdomsuddannelser og et godt samarbejde om at få skabt et miljø uden tobak. For at det for alvor skal have en effekt, er det det vigtigt, at alle uddannelserne er med – det gælder både grundskole og ungdomsuddannelser”, siger Børge Koch, formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og fortsætter:
”En stor del af dem, der begynder at ryge, tage snus eller bruge e-cigaretter gør det, fordi kammeraterne også gøre det. Netop fordi det er så socialt betinget, er det vigtigt, at vi står sammen, så vi kan få skabt en røgfri fremtid i Haderslev Kommune”, siger Børge Koch.
Fakta:
Hver dag begynder 40 børn og unge under 18 år at ryge. Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden er derfor gået sammen om at skabe Røgfri Fremtid, der handler om, at ingen børn og unge i 2030 skal ryge, og at kun 5 procent af de voksne gør det.
Indsatsen med at gøre ungdomsuddannelserne i Haderslev Kommune røg- og tobaksfri i skoletiden er en del af Røgfri Fremtid, der også støttes af Region Syddanmark.

EUC i Haderslev blev røg- og tobaksfri 1. august 2020. UC Syd bliver røg- og tobaksfri fra 1. januar 2021. FGU indførte allerede pr. 1. august 2019 Røgfri Arbejdstid for alle medarbejdere, og senest 1. august 2021 er FGU også røg- og tobaksfri.
Mange folkeskoler i Haderslev kommune indførte røg- og tobaksfri skoletid pr. 1. august 2020, og alle skoler er røg- og tobaksfrie fra 1. januar 2021.
Per 1. august 2021 bliver alle ungdomsuddannelser i Danmark røgfri.