Haderslev kommune logo
Haderslev kommune logo
Foreninger

Foreningerne i Haderslev kommune kan få indflydelse gennem samvirkerne

Torsdag den 25. november 2021 er der valg til samvirkerne i Haderslev kommune. Samvirkerne har brug for dig og du har brug for dem, lyder det fra kommunens samvirker

Idrætssamvirket, Fritidssamvirket, Kultursamvirket og Samvirket for arkiv og museumsområdet går i dette efterår ud i en fælles offensiv for at hverve nye medlemmer til de fire samvirker.

Som foreningsmedlem i Haderslev kommune er det muligt at få medindflydelse på bl.a. de midler, der ruller ud til foreningerne. Og ønsker man det, skal man stille op til valg, til et af de fire samvirker, efter kommunalvalget i efteråret.

Tids- og arbejdsmæssigt er det til at overskue. Der er tale om ca. ti møder årligt i de enkelte samvirker, og er man forhindret gennem længere tid træder en suppleant til. Arbejdsbyrden er noget mindre, end det arbejde man leverer hjemme i sin forening som bestyrelsesmedlem, og man vil få afgørende indflydelse på vigtige beslutninger.

Nogle af de sager der besluttes i det enkelte samvirke, tager formanden fra samvirket med på møde i Fællesrådet for kultur og fritidsområdet, hvor han/hun, sammen med de tre andre formænd, sammenfatter og koordinerer fra de fire samvirker og derefter serverer den for politikerne i udvalget for kultur og fritid.

Udtalelser fra de fire formænd angående det forestående valg den 25. november:
”Kultursamvirket er et udvalg bestående af repræsentanter for kulturinstitutioner- og foreninger i Haderslev kommune. Samvirkets opgaver er primært at fordele byrådets afsatte midler til kulturelle tiltag efter ansøgninger og udarbejde oplæg til kommunens kulturpolitik. Med andre ord et vigtigt kulturelt samvirke at blive valgt ind i ved det kommende valg”, siger Henning Hansen, formand i Kultursamvirket.
”For at bevare og udvikle værdien i at have et Idrætssamvirke, ikke mindst til hjælp med politiske spørgsmål og udfordringer vedrørende drift, faciliteter og udvikling, er det vigtigt, at man gør sin indflydelse gældende ved kommende valg til bestyrelse i Idrætssamvirket, som afvikles den 25. november 2021”, siger Svend-Aage Dyrholm, formand for Idrætssamvirket.
”Samvirket for arkiver og museer blev sat i verden, for at de frivillige på de lokalhistoriske arkiver og de private museer kunne få et talerør både overfor offentligheden og overfor kommunen. Det er vigtigt at synliggøre resultaterne af arbejdet med denne del af vores fælles kulturarv, og det er en af Samvirkets store opgaver. En anden er kontakten til politikerne i Udvalget for Kultur og Fritid, som der holdes møde med to gange om året. Gennem Samvirket har arkiver og private museer også en stemme i Fællesrådet for Kultur-og Fritidsområdet, hvor der kan aftales samarbejde med andre områder af kulturlivet, og hvor kommunens kulturpolitik sættes til debat. Efter kommunalvalget skal der i år også vælges nye medlemmer til Samvirket for arkiver og museer – her håber jeg, at rigtig mange deltager, så det nye Samvirke får et stærkt mandat til at fortsætte arbejdet”, siger Jørgen Nissen, formand i samvirket for Museer og arkiver.
”Din deltagelse i Fritidssamvirket giver dig og din forening indflydelse. Du er visionær og brænder for at være med til at skabe de bedst mulige forhold for fritidslivet i kommunen herunder forholdene for de forskellige former for foreningsliv, fritidsaktiviteter samt voksenundervisningen” siger Carsten Dyhre Hansen, formand for Fritidssamvirket.

Valget
Medlemmer/repræsentanter for de folkeoplysende foreninger er opstillings- og stemmeberettigede, disse kan maksimalt deltage med to personer per. forening
For Kultursamvirket er også enkeltpersoner (kulturaktører) opstillings- og stemmeberettigede.
Til Idrætssamvirket skal der også indvælges én fra det selvorganiserede idrætsmiljø.

Læs mere på Valg til samvirker