Slotsgade pyntet til Kongens besøg i 1920 Foto: Pressefoto
Slotsgade pyntet til Kongens besøg i 1920 Foto: Pressefoto
Genforening 2020

Flagstænger i Haderslevs Slotsgadekvarter

Hvis man går en tur i Haderslevs historiske bykerne, lægger man måske mærke til de mange holdere på husenes facader, hvor der kan monteres en flagstang. På rigtig mange huse blev der i genforeningstiden opsat flagstænger, hvor Dannebrog kunne veje til fejring. Nu er 100 år gået og mange flagstænger er forsvundet igen – men ikke alle! I Slotsgade findes også mange af disse historiske spor, og det er dem, der har inspireret et nyt projekt.

Historie Haderslev har et ønske om at være en aktiv medspiller, når det handler om at højne oplevelsen af Haderslev, bl.a. ved at gøre Haderslevs unikke historie synlig. Det gælder ikke mindst i Slotsgadekvarteret, hvor turister og borgere allerede går på opdagelse – men for mange er de smalle brostensgader og flotte renæssancehuse stadig en velbevaret hemmelighed. Det ønsker vi at lave om på, ikke mindst inspireret af de mange gæster som kommer ind ad døren til Ehlers Samlingen med forbavselse i stemmen over hvor hyggelig og spændende et område, der gemmer sig, hvis man bevæger sig ned i de små gader.

For at gøre lokke folk ned ad Slotsgade, har vi derfor indledt et samarbejde med elever og lærere fra FGU og med Østerskov Smedie, om at restaurere de beslag vi kan finde her i gaden, samt udfærdige en ny flagstang til husene. Det tilbud har fire husejere sagt ja til.

Nogle havde allerede flagstænger liggende, og ville gerne indgå i fællesskabet ved at melde sig til en mailingliste med info om flagdage. Listen har siden udviddet sig og omfatter nu også de omkringliggende gader, Katsund, Lille Klingbjerg, Store Klingbjerg, Højgade, Møllepladsen, Naffet, Slotsgrunden og Badstuegade. Vi har aftalt at vi vil prøve at flage på udvalgte dage, samt særlige begivenheder i byen: når Dronningen kommer på besøg, vil vi også markere det i Slotsgadekvarteret! Måske kan vi ikke mestre helt samme festlighed som på det historiske foto, der ledsager denne pressemeddelelse, men vi kan helt sikkert øge synligheden af vores historiske områder, og bidrage til at Haderslev er en by med karakter, med historie og en by man husker – og måske endda vender tilbage til!