Haderslevspuls.dk er et webmagasin, som tager pulsen på hele Haderslev kommune. Det er vort formål at skrive om stort og småt fra alle afkroge af kommunen.

Haderslevspuls.dk drives i stor udstrækning i samarbejde med brugerne. Der er kun få journalistiske kræfter, hvilket gør det nødvendigt at brugerne bidrager. Send derfor meget gerne billeder og informationer til magasinet. Adressen er presse@haderslevspuls.dk
Du behøver selvsagt ikke at skrive artikler, men send informationer og billeder. Så ’journalistiserer’ vi teksten og dit arrangement, din sport, din forening eller dit projekt bliver omtalt. Vi modtager også meget gerne videos.

I såvel udseende som indhold sker udviklingen af Haderslevspuls.dk i samarbejde med brugerne. Derfor tager vi også meget gerne imod gode idéer, ris og ros.
Send på kontakt@haderslevspuls.dk

Den undersøgende og tilbundsgående journalistik går du forgæves efter på Haderslevspuls.dk. Vi har ikke de journalistiske kræfter til dette. Det betyder også at indlæg, som kræver en større kildekritik eller research ikke bliver bragt.

Husk at de billeder du sender til Haderslevspuls.dk skal være legale at bruge. Vi må ikke bryde ophavsrettighederne ved at bringe dine billeder. Husk også at billeder indsendt til Haderslevspuls.dk vil blive bragt på nettet, så hvis der er personer på dine billeder, som ikke ønsker dette, så kan dine billeder ikke bruges. Er der tvivl om et fotos rettigheder etc kan vi afstå fra at anvende dette.

Er der tvivl, så kontakt os på kontakt@haderslevspuls.dk
Ansvarlige for Haderslevspuls.dk samt facebook, twitter og Instagram sider med navnet Haderslevspuls er:
René Holm, holmmedia.dk, tlf 30405055, mail: rene@haderslevspuls.dk og
Peter Rasmussen, tlf 31751301, mail: peter@haderslevspuls.dk

SKRIVE REGLER

  • Vi vil ALTID udvise ordentlighed i såvel indhold som sprogbrug.
  • Vi laver dette fordi vi holder af det – så vi vil udvise glæde og begejstring.
  • Vi vægter INFORMATION før SENSATION.
  • Vi anvender AKTIVE rubrikker, men ikke sensationsrubrikker.
  • Vi afstår fra ’journalistiske stramninger’.
  • Vi skriver kort og konkret. Mange punktummer, få kommaer – korte sætninger.
  • Vi anvender meget ofte citat.
  • Citater indledes med ”……
  • Antal op til 10 skrives i bogstaver – derefter i tal.

Regelsættet er senest opdateret 16. januar 2018