Haderslev kommune logo
Haderslev kommune logo
Foreninger

Landdistriktsudvalget uddeler 700.000 kroner

Landdistriktsudvalget i Haderslev Kommune har netop bevilget 700.000 kr. til syv forskellige projekter. Udvalget har udmøntet anden runde af Landdistriktspuljen, som har til formål at støtte op om projekter, der er for store til udvalgets populære Borgerbudgetteringspulje og for små til det store kommunale budget.

Ansøgningerne spænder fra Kastrup i vest til Aarøsund i øst og projekterne, der er søgt om, er vidt forskellige; Der er søgt om midler til workshops, nybyggeri, renovering af scene i forsamlingshus, ny gulvbelægning, renovering af stiforløb og færdiggørelsesarbejder.

Fælles for ansøgningerne er, at de alle aktivt forholder sig til kriterierne om at øge bosætningen, udvikle nye arbejdspladser, fremme turismen, udvikle transportmulighederne, eller udvikle kultur- og fritidsaktiviteterne i kommunen.
”Vi rigtig godt tilfredse med, at landdistrikterne har fået øje på mulighederne i Landdistriktspuljen. Med de ansøgninger, vi har fået, er det tydeligt at se, at der er et stort fokus på at sikre rimelige og vedligeholdte rammer for de mange fællesskaber i landdistrikterne. Vores landdistriktspolitik hedder ”Forbindelser og Fællesskaber”, og det er lige præcis det, vi lykkes med, når vi støtter op om de ansøgninger, der har fået bevilget tilskud. Vi understøtter og styrker de fysiske rammer for fællesskaberne i landdistrikterne og det er et fælles fokus vi har haft i udvalget”, siger formand for Landdistriktsudvalget, Bent Kloster.

Næstformand, Bo Morthorst Rasmussen tilføjer; ” Vi understøtter det engagement og den frivillighed, der er så stort i vores landdistrikter, og i hovedparten af ansøgningerne supplerer vi de midler, man allerede selv har skaffet, og dermed kommer projekterne i mål. Det er i det hele taget en rigtig god og konstruktiv samarbejdsmodel, hvor vi som udvalg sammen med borgerne i landdistrikterne løfter opgaverne og dermed sammen bidrager til et endnu bedre liv på landet i vores kommune.”

Landdistriktspuljen er på årligt 1 mio. kr. og uddeles to gange om året. Der er ansøgningsfrister den 1. marts og den 1. september. Du kan læse mere om puljen på haderslev.dk