Alle partier står bag det nye budget-forlig 2022 Foto: Haderslev Kommune facebook
Alle partier står bag det nye budget-forlig 2022 Foto: Haderslev Kommune facebook
Politik

Alle partier bag bredt budgetforlig i Haderslev

For andet år i træk indgår byrådet et bredt budgetforlig i Haderslev Kommune. Forligspartierne består af alle partierne i byrådet, nemlig Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Slesvigsk Parti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten samt Alternativet.

Forligspartierne står bag et budget, der sætter markant fokus på at udvikle velfærden og investere i vækst. Begge dele hviler på et fundament i form af en ansvarlig økonomisk politik, hvis mål er økonomisk robusthed. Forligspartierne har udnyttet det økonomiske råderum, som en lang, inddragende og grundig budgetproces har skabt.

Samlet set har forligspartierne valgt at prioritere nye udgifter til service på 84,2 mio. kr. i budgetperioden. Der er aftalt nye anlægsudgifter for 158,2 mio. kr. i hele budgetperioden. Det efterlader et økonomisk råderum til det kommende byråd på 65 mio. kr. til nye prioriteringer i 2023 – 2025.

Budgettet tager udgangspunkt i de kendte økonomiske rammer, et uændret beskatningsniveau, samt skabelse af en økonomisk balance på såvel kort som lang sigt.

“Lige fra begyndelsen af denne proces har jeg haft fokus på, at mit sidste budget, skulle være et budget, jeg selv gerne ville overtage som borgmester. Det synes jeg er lykkedes. Vi har landet en fin balance mellem serviceløft, vækstinitiativer og økonomisk ansvarlighed”, siger borgmester H.P. Geil, der ikke genopstiller ved valget i november.

Velfærd: fokus på ældre, børn, sundhed og fremtiden
Forligspartierne har tilført ældreområdet 5 mio. kr. årligt. Der afsættes midler til flere nattevagter på plejecentrene samt en styrkelse visitationen. Haderslev Kommune oplever – på linje med andre kommuner – at det er vanskeligt at rekruttere og fastholde medarbejdere. Derfor afsætter forligspartierne midler til en indsats for at rekruttere nye medarbejdere og til at få flere medarbejdere til at blive længere tid på arbejdsmarkedet.
På dagtilbudsområdet ønsker forligspartierne at styrke den allerede igangsatte indfasning af minimumsnormeringer og der afsættes yderligere 1,5 mio. kr. årligt fra 2022.
Forligskredsen er enige om, at skoleområdet er vigtigt for hele udviklingen i Haderslev Kommune. Der skal være høj faglighed og trivsel for børn og ansatte. Derfor afsættes i alt 25,7 mio. kr. til at fastholde serviceniveauet, og forligspartierne er enige om at fastholde fokus på en styrkelse af almenområdet og samtidig sikre et højt fagligt niveau på specialområdet.
Sundhedsindsatsen og tilgængeligheden til sundhed styrkes i de tre centerbyer med i alt 3,2 mio. kr. til bl.a. sundhedscentre og sygeplejeklinikker, hvilket skal sikre kommunens borgere tidssvarende sundhedstilbud.

Fortsat fokus på vækst i hele kommunen
Forligspartierne er optaget af, at Haderslev Kommune får stigende befolkningstal samt et øget antal uddannelses- og arbejdspladser. Derfor forsætter forligskredsen investeringer i vækstinitiativer.

En vigtig forudsætning for indfrielsen af vækstambitionerne er, at kommunens borgere og virksomheder har de rigtige rammer. Der afsættes derfor 16,1 mio. kr. til investering i jord til erhvervs- og boligformål.

For at udbygge kommunens evne til skabe rammerne for mere vækst, har forligspartierne afsat 1,5 mio. kr. årligt til flere planlæggere, som skal varetage en bred vækst- og udviklingsindsats i hele Haderslev Kommune – både i byerne og i landdistrikterne.

Stærke og attraktive byer er vigtige for at skabe vækst og udvikling i hele kommunen.

Derfor investeres der i byudvikling i de tre centerbyer for 9,5 mio. kr. Derudover er forligskredsen enige om at prioritere en række initiativer i landdistrikterne, herunder en styrkelse af område- og landsbyfornyelsen.

Den fremtidige vækst skal tænkes sammen med fremtidens klimaudfordringer. Forligspartierne har valgt at prioritere en række projekter, der kan bidrage til at løse fremtidens klima og miljøudfordringer. Der afsættes derfor 6 mio. kr. til DK2020-projekter og 2 mio. kr. til konkurrencen ”Danmarks vildeste Kommune”. Derudover afsættes bl.a. midler til klima-lavbundsprojekt, oprensning af sejlrende ved Aarø samt stenrev og havmiljøprojekter i Lillebælt og Haderslev Fjord.

Budget-forliget præsenteret på en side

Budget-forliget 2022