Skater ved Haderslev Streetdome Foto: René Holm
Skater ved Haderslev Streetdome Foto: René Holm
Nyheder

Streetkulturen og ungemiljøet i Haderslev skal udover (skate)rampen

Haderslev Kommune og Den Selvejende Institution StreetDome er blevet enige om en ny fireårig samarbejdsaftale. Parterne er blevet enige om seks ambitiøse mål for aftalen, der skal sikre at StreetDome i endnu højere grad bliver et centrum med aktiviteter for, med og af unge:
”Med aftalen sætter vi fokus på styrkelsen af ungemiljøet i Haderslev Kommune. I StreetDome har vi en unik platform for streetkultur og -aktiviteter, og det vil vi som kommune gerne støtte op om og udvikle i samarbejdet med bestyrelsen for StreetDome”, siger Kjeld Thrane, formand for Kultur og Fritid i Haderslev Kommune.
Aftalen gælder i perioden 2021-2024, og sikrer den selvejende institution StreetDome et årligt kommunalt tilskud på 150.000 kr. Der er aftalt seks konkrete mål for samarbejdet:

  • skabelse af et ungemiljø for især – men ikke udelukkende – de 15-25-årige
  • fremme børn og unges mulighed for at deltage i streetkultur og selvorganiseret gadeidræt
  • styrkelse af netværket og samarbejdet med street-miljøet lokalt, regionalt, nationalt og internationalt,
  • øget synliggørelse af StreetDome lokalt, regionalt, nationalt og internationalt,
  • fremme af Haderslev Kommune som en kommune, der vægter ungemiljø og streetkultur
  • invitere andre målgrupper og interessenter ind til både samskabelse og facilitetsbenyttelse.

”StreetDome skal i endnu højere grad være et centrum for ungdoms- og streetkulturen, og vi glæder os i StreetDomes bestyrelse over at Haderslev Kommune vil fortsætte samarbejdet om udviklingen af StreetDome. Vi glæder os til at komme i gang med de nye tiltag”, siger Bjørn Frost Svensson, formand for bestyrelse i Den Selvejende Institution StreetDome.

Aftalen underskrives tirsdag d. 15. december 2020, kl. 15.00 på StreetDome af Kjeld Thrane, formand for Udvalget for Kultur og Fritid, og Bjørn Frost Svensson, formand for den selvejende institution The StreetDome. Tilstede er også Kim Kabelka, næstformand for Udvalget for Kultur og Fritid, Charlotte Veilskov, direktør for Børn og Kultur, Christian Haugk, chef for Kultur, Fritid og Landdistrikter, Morten Bennetsen, daglig leder på StreetDome, og Gry Vissing Jensen, kulturkoordinator ved Haderslev Kommune.