Nyheder

Sydjyderne bor større end gennemsnittet

Mens danskerne i gennemsnit bor på 52,5 m2 per person, så har indbyggerne i Sydjylland i gennemsnit cirka fem kvadratmeter mere til rådighed. En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at antallet af kvadratmeter per person varierer efter, hvor vi bor. Fx har indbyggerne i Fredericia i gennemsnit 53,2 m2 til rådighed, mens beboerne på Fanø kan brede sig på 66,4 m2 per person.

Fortæl mig dit postnummer, og jeg skal fortælle dig, hvor mange kvadratmeter du bor på. En ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at der er stor forskel på, hvor mange kvadratmeter danskerne har til rådighed.
I Sydjylland bor indbyggerne i gennemsnit på 57,5 m2 per person. Indbyggerne i Fredericia, Kolding og Esbjerg bor på færrest kvadratmeter. Henholdsvis 53,2 m2, 54,3 m2 og 54,5 m2. Der er plads til større armbevægelser på Fanø samt i Varde, Vejen og Aabenraa, hvor beboerne i gennemsnit bor på 66,4 m2 på Fanø og lidt over 60 kvadratmeter per person i de tre andre byer. I Tønder har befolkningen i gennemsnit hele 64,8 kvadratmeter bolig per person.
– Antallet af kvadratmeter per person hænger sammen med efterspørgslen på boliger i lokalområdet. En større efterspørgsel presser kvadratmeterprisen op, og det kan sætte en grænse for, hvor stor en bolig, man har råd til at købe. Husstandsindkomsten, den gennemsnitlige familiestørrelse i de enkelte kommuner samt til- og fraflytninger mellem kommunerne har naturligvis også betydning. Generelt set har sydjyderne mere plads end den gennemsnitlige dansker og meget mere plads end københavnerne, som i gennemsnit bor på kun 40,1 m2 per person, siger økonomisk konsulent i Dansk Byggeri Jacob Hangaard.
Siden 2010 er danskernes bolig i gennemsnit vokset med én kvadratmeter per person. I Sydjylland er antallet af kvadratmeter per person vokset med i gennemsnit 2,4 m2.
– Der er mange steder en sammenhæng mellem væksten i befolkningen og antallet af kvadratmeter per person. Der, hvor væksten i befolkningen er svag eller negativ, stiger det gennemsnitlige antal kvadratmeter per person. Det er også tilfældet i flere af de sydjyske kommuner, siger økonomisk konsulent Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.
I Sydjylland er der i løbet af de seneste ti år blevet færre indbyggere i Tønder, Sønderborg, Aabenraa, Varde, Vejen og Haderslev. Antallet af kvadratmeter per person er samtidig steget betydeligt i alle kommunerne.
– Når antallet af indbyggere falder, er det vigtigt, at man sørger for at rive nogle af de ældre boliger ned, efterhånden som de bliver tomme og nedslidte, så de ikke står og skæmmer lokalområdet. I kommuner, hvor der kommer flere indbyggere, er det omvendt vigtigt, at man sørger for at få bygget i takt med, at behovet for boliger stiger,siger økonomisk konsulent Jacob Hangaard.
Det gælder fx i Vejle og Kolding, hvor antallet af indbyggere er steget med henholdsvis 9.300 og 4.300 personer.
– Her er antallet af kvadratmeter per person også steget, men det er, fordi kommunerne har sørget for, at der er blevet bygget nye boliger, efterhånden som antallet af indbyggere er vokset, siger Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.

Af: Dansk Byggeri