Nyheder

Supercykelsti bliver mere grøn

Der skal plantes nyt grønt langs supercykelstien i Haderslev, dette vil dog også koste nogle træer. Der skal fældes fire træer mellem supercykelstien og Håndværkerparken, der skal tyndes ud.Fældningen skal sikre plads til, at de tilbageværende træer kan vokse.

Tidspunktet er den bedste tid på året til at plante stauder og græsser, hvilket kommer supercykelstien i Haderslev til gode.
Arbejdet starter i denne uge, hvor de fire træer langs cykelstien fældes.
“Træerne er blevet så store, at der ikke længere er plads til, at de kan udvikle sig optimalt, fordi de står for tæt. Derfor er vi nødt til at tynde ud i dem. Det vil give plads til, at trækronerne kan brede sig og det vil skabe lys til den kommende underbevoksning”, siger Christina Bess Hansen, driftsplanlægger ved Haderslev Kommune.
I alt fældes tre platantræer og en spidsløn. 
Efterfølgende vil Haderslev Kommune plante stauder og græsser langs cykelstien på strækningen fra Teaterstien til rundkørslen ved Nordhavnsvej.
Det er planen på sigt at forlænge rækken af træer langs cykelstien med flere træer.