Topnyhed

Sundhedsprofil: Der er mindre alkohol og røg i Haderslev

Borgerne i Haderslev Kommune drikker og ryger mindre, men til gengæld er der mange, der oplever problemer med mental sundhed eller er overvægtige. Det viser den nye sundhedsprofil, der giver et indblik i borgernes sundhed og de udfordringer, som region og kommune står overfor på forebyggelsesområdet.
Der er lidt længere mellem cigaretterne, og der bliver drukket knap så megen alkohol i Haderslev Kommune. Det fremgår af de svar, som 1700 tilfældigt udvalgte borgere har givet i forbindelse med en ny sundhedsprofil.

Hvordan har du det?

Det er Region Syddanmark, der er i samarbejde med kommunerne har spurgt borgerne, om hvordan de har det. Svarene indgår i Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det? 2017”, og de overordnede resultater for hver enkelt kommune er netop kommet.
Sammenlignet med sundhedsprofilen fra 2010 og 2013, så er der grund til at glæde sig over, at der bliver drukket mindre alkohol og at færre ryger i Haderslev Kommune.
”Når det handler om alkohol, så kan man tale om, at kurven er knækket både på kommuneniveau og på regionalt niveau. Sammenligner vi med 2010, så er der stadig færre, der ryger, og det er glædeligt, når vi ved, hvor skadeligt rygning er. I gennemsnit dør 130 personer hvert år i Haderslev Kommune på grund af rygning,” siger Børge Koch, formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i Haderslev Kommune.
I de sidste tre år har Haderslev Kommune, sammen med Tønder, Sønderborg og Åbenrå Kommuner, gjort en særlig indsats for at hjælpe storrygerne med at kvitte cigaretterner. Over 600 borgere i de fire kommuner har i perioden fået hjælp, og 70 procent af dem, der har gennemført et rygestopkursus, er røgfrie, når kurset afsluttes.

Indsats intensiveres

Samarbejdet og indsatserne på tobaksområdet i Haderslev Kommune ønskes intensiveret, hvilket betyder, at der vil blive sat ekstra skarpt lys på området generelt i Haderslev Kommune. Tobaksforebyggelse og rygestopindsatser er et af de højest prioriterede indsatsområder i kommunen, fordi vi ved, at præcis rygning har store sundhedsmæssige konsekvenser. Alle borgere i Haderslev Kommune, der ønsker hjælp til rygestop kan derfor også fremover få gratis hjælp til rygestop ved at kontakte afdelingen Sundhed og Forebyggelse.
Besvarelserne i sundhedsprofilen viser dog også, at der er alt for mange borgere i Haderslev Kommune, der er overvægtige eller svært overvægtige, og at mange oplever, at de har et mentalt dårligt helbred eller for højt et stressniveau.
Sundhedsprofilen for Haderslev Kommune bliver præsenteret for både politikere og medarbejdere i marts, og der vil så efterfølgende blive dykket ned i de forskellige områder for at se, hvor der er udfordringer med sundheden.
”Sundhedsprofilen er et rigtigt godt redskab, som kan bruges i det daglige sundhedsfremmende og forbyggende arbejde ikke mindst, når vi som politikere skal prioritere, hvilke sundhedstilbud vi skal have i kommunen. Når vi kigger på besvarelserne, så er der ingen tvivl om, at vi i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i den kommende tid skal have en drøftelse af det strukturelle arbejde i kommunen omkring sundhedsfremme og forebyggelse. Der skal fortsat være fokus på KRAMM-faktorerne i Haderslev, men spørgsmålet er, om det er nok,” siger Børge Koch.
KRAMM står for kost, rygning, alkohol, motion og mental sundhed.

Sundhedsprofilen
Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det? 2017” er udarbejdet af Region Syddanmark i samarbejde med kommunerne.
En tilsvarende sundhedsprofil blev lavet i 2010 og 2013.
2500 borgere i Haderslev Kommune blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. I alt har 1704 borgere i Haderslev Kommune svaret på spørgeskemaet i Sundhedsprofilen. Det giver en svarprocent på 68,2 %.

 

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered”]Udvalgte tal fra Haderslev Kommune
56,7 % af de adspurgte er overvægtige (49,4 % i 2010)
10 % af de adspurgte ryger mere end 15 cigaretter om dagen (12,3 % i 2010)
13,4 % af de adspurgte har et mentalt dårligt helbred (10,6 % i 2010)
13,5 % af de adspurgte overskrider Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse i forbindelse med alkohol (18,8 % i 2010)
(Det er ikke de samme borgere, der er blevet spurgt hvert 4. år, men et repræsentativt udsnit af borgerne i Haderslev Kommune i forhold til alder og køn)[/otw_shortcode_info_box]