Debat

Samfundsdebatten er for alle

Stefan Bøgh, Haderslev, skriver dette indlæg:

Ingen har privilegeret indsigt i fornuftens område.
Den demokratiske samfundsdebat er for alle.
Sådan må det være i samfund, der mener demokratiet alvorligt. Ingen elite af eksperter, lovgivere, medier eller embedsmænd har særlige rettigheder eller indsigter til at tryne den almindelige borger og nægte denne adgang til demokratiske ytringer, holdninger og synspunkter.
Ligeledes er det legitimt med abstrakte og filosofiske synspunkter. Dogmet i den danske debat, om at man kun må være konkret, bunder i snæversynede økonomiske antagelser om, hvordan samfund og økonomi hænger sammen.
Enhver med noget på hjerte er kvalificeret i debatten.
Vi har en elitær tendens i det danske debatlandskab, når det drejer sig om de landsdækkende medier.
Det kan vi som almindelige borgere og vælgere ikke bruge til noget.
Stig ned fra jeres høje kæpheste og find løsninger i fællesskab på vor samtids presserende problemer.
Vel at mærke løsninger der overholder menneskerettighederne.
I får ikke jeres overførselsindkomster fra skatteborgerne for at levere teatertorden i den bedste sendetid.
Tiden er knap og livet er kort.