Debat

Ordskvalder og indholdsløst

‘Havkatten’, Carl Skøtt, Brombærvej 52, Haderslev, skriver…

Da formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Jon Krongaard, DF, fremlagde Haderslev Kommunes beskæftigelsesplan 2018 på det nye byråds første møde, var der tale om en orienteringssag. Planen blev nemlig endelig godkendt af udvalget 14. december af det tidligere udvalg.
Altså en af den slags sager, der sædvanligvis uden snak ekspederes videre. Men sådan gik det ikke denne gang.
Socialdemokratiske Jens Chr. Gjesing ville det anderledes. I klare vendinger fik han planen nedgjort til ordskvalder, der intet flytter – og selve planen fik betegnelsen: Indholdsløse visioner.
Mere præcist kan det ikke siges, men hans ord faldt alligevel ikke i god jord hos partikammeraten, Finn Lykkeskov. Han gjorde gældende, at sagen har været rundt i stort set alle udvalg og nævn i det gamle byråd, og han kunne bestemt ikke godtage, at det var makværk, der var lavet.
Lykkeskov har en pointe. Planen skyldes det gamle byråd – men makværk er der ikke desto mindre tale om. Alene en konstatering i selve planen som “Vi leverer ikke velfærd, men faciliterer velfærd” bør få alle alarmklokker til at ringe. Ordskvalder kaldte Jens Chr. Gjesing det – og mildere kan det næppe siges, men ordvalget lyder klogt!
For Jon Krongaard, der også er nyvalgt viceborgmester, var forelæggelsen af orienteringssagen hans debut i byrådet. Lidt uretfærdigt fik han af Gjesing at vide, at han godt må komme i gang med at gøre det bedre. Uretfærdigt, fordi Krongaard jo blot fremlagde, hvad det tidligere udvalg har besluttet.
Episoden giver en klar fornemmelse af, at vel flirter DF og S på landsplan, men Jens Chr. Gjesing er ikke indstillet på flirt med nogen fra DF. Det er også klar tale.
Havkatten Calle