Debat

Ørepropper i ved høringssvar

‘Havkatten’, Carl Skøtt, Brombærvej 52, Haderslev, skriver…

Emnet er nøgent og nøgternt “Beskæftigelsesplan 2018” – ét blandt 16 punkter på den åbne dagsorden for denne periodens første byrådsmøde i Haderslev. For de 11 nyvalgte blandt de 31 i byrådet var her et skoleeksempel på, hvordan de, hvis de ikke er årvågne, bliver talt døve af en forvaltning, der sætter ørepropper i for relevante høringssvar.
Alle forholdt sig tavse undtagen Socialdemokratiets Jens Chr. Gjesing, men det var i forbindelse med en anden krølle til punktet, så den omtaler jeg i en selvstændig historie.
Af forvaltningens sagsfremstilling fremgår, at beskæftigelsesplanen har været i høring i relevante råd og nævn. Det tilføjes, at der er kommet et høringssvar fra foreningen Syg i Haderslev, selv om Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ikke har bedt SiH om at indgive høringssvar. Underforstået: Høringssvaret er ikke relevant.
… hvilket det i allerhøjeste grad er!
SiH finder det bl.a. betænkeligt, at planen ikke omtaler inklusion af syge borgere, hvilket alle og enhver burde undre sig over. Planen forholder sig nemlig ikke til de muligheder, der er for borgere i fleksjob, skånejob og ansættelse med særlige skånebehov.
Planen er kortsigtet og indeholder ingen tidshorisont for forventet sagsbehandlingstid og fortæller intet om vejen til beskæftigelse for en ny ledig.
I planen står ordret “Vi leverer ikke velfærd, men faciliterer velfærd”, hvilket SiH finder ydmygende. I realiteten er det volapyk. Velfærd kan ikke faciliteres, men vejen dertil kan – men der er stadig tale om et kluntet og uforståeligt sprog.
Ét sted noterer forvaltningen, at ministeren ønsker en styrket indsats imod socialt bedrageri og fejludbetalinger af ydelser. Helt korrekt noterer SiH, at det er beskæftigelsesplanen uvedkommende og alene betyder, at borgerne anses som potentielle snydere. Der er tale om en kriminalisering af syge borgere.
Alt det er der ingen af tilhørerne i byrådssalen eller hjemme i stuerne, hvor byrådsmødet kan ses live, der får med. Og der var heller ingen byrådsmedlemmer, der fik det med – undtagen Jens Chr. Gjesing.
Ørepropperne er allerede sat godt fast. Forvaltningen har talt. Beskæftigelsesplanen blev taget til efterretning.
Havkatten Calle