Nyheder

Nyt udvalg præsenteres for ny skole i sydbyen

I december blev planerne for den nye Sønder Otting Skole i Haderslev afsløret. Nu er det et nysammensat udvalg for børn og familier, der står for byggeriet. De startede arbejdet op med at mødes med nogle af de lærere fra skolen, der har været med til at udforme rammerne for det nye byggeri.
Den nye skole i Haderslev syd skal stå færdig i foråret 2020. Det er Sønder Otting Skoles 0.-6. klasser, der skal flytte fra den nuværende adresse på Buegade i Haderslev til fremtidens skole ved Erlev Bjerge.
Det nye udvalg for børn og familier i Haderslev Kommune, der blev nedsat efter kommunalvalget i 2017, skal nu videreføre planerne for den nye skole. Fire ud af udvalgets syv medlemmer er nyvalgte, og har derfor ikke været tæt på processen tidligere. Derfor mødtes udvalget i denne uge med nogle af de lærere, der har været med til at pege på, hvordan en ny skole kommer til at kunne understøtte fremtidens læringsformer.

En nytænkende skole
“Den skole, vi bygger i Haderslev syd, er nytænkende. Her bliver der plads til at dyrke fællesskabet og plads til at lukke døren og fordybe sig i ro og mag. Her tages der i høj grad hensyn til, at børn er forskellige, og dermed har forskellige behov. Her bliver der plads til de store armbevægelser samtidig med, at der tages hensyn til sårbare børn, der har brug for tryghed og faste rammer”, siger Henrik Rønnow, formand for Udvalget for Børn og Familier.
Fremtidens læringsrum betyder blandt andet, at der ikke er traditionelle klasselokaler på skolen, men i stedet får hver årgang deres egen klynge, som kan indrettes til det behov, der er på de forskellige årgange. Der vil være mulighed for at trække sig tilbage i fordybelse, der vil være grupperum og mulighed for traditionel tavleundervisning.
Idéerne og det faglige fundament for, at lave skole på den måde, fik udvalget præsenteret af de lærere, der har drevet nogle af fokusgrupperne i projektets idéfase.

Pædagogik før arkitektur
”En af de ting, vi i idéfasen har lagt vægt på, er, at pædagogikken og organisering skal komme før arkitekturen. Og det er vinderprojektet lykkedes med”, siger skoleleder på Sønder Otting Skole, Karsten Jessen, og fortsætter:
”Vi har fået en helt unik chance for at lave en skole, hvor der er fokus på, at eleverne skal lære i stedet for, at de skal undervises. I de nye og mere fleksible omgivelser får vi mulighed for at understøtte mange forskellige former for læring, der tager udgangspunkt i den enkelte elev og dennes behov”, siger Karsten Jessen.
“Jeg ved, jeg taler på hele udvalgets vegne, når jeg siger, at vi blev meget begejstrede over at mærke det engagement og den høje faglighed, som præger ledelsens og medarbejdernes arbejde med den nye skole. De brænder virkelig for sagen, og det bliver en fornøjelse at følge det videre arbejde”, siger Henrik Rønnow.
Alle interesserede kan følge med på projektets hjemmeside: www.haderslevsyd.info