Haderslev

5,5 millioner til de ældre

Haderslev Kommune har som en del af finansloven fået 5,5 millioner kroner til ældreområdet. Voksenudvalget skal nu finde ud af, hvordan pengene kommer de ældre til gavn på den bedst mulige måde.
Også i 2018 har Haderslev Kommune fået penge fra regeringens såkaldte ældremilliard. Voksenudvalget er nu i gang med at drøfte, hvad pengene skal bruges til.
”De ekstra midler skal bruges, så de ældre kan mærke, at vi har fået dem, og det er vi i gang med at finde ud af”, siger Holger Mikkelsen, formand for Voksenudvalget.
Midlerne er afsat til en række konkrete initiativer, som i overskrifter kan beskrives som fx bedre bemanding i ældreplejen og en reducering af sygefravær i ældreplejen.
Pengene kan også bruges på aflastning af pårørende, sikre en værdig død og forsøgsordning med frit valg på ældreområdet.
”Vi har i de seneste par år arbejdet med at skabe det gode ældreliv i kommunen. De ekstra penge, vi har fået, vil blive brugt i forlængelse af det”, siger Holger Mikkelsen.
På Haderslev Kommunes hjemmeside kan man se en opgørelse af, hvad pengene blev brugt til sidste år.