Politik

Nyt borgermøde om F-35

Haderslev Kommune afholder næste borgermøde om kampfly på Flyvestation Skrydstrup torsdag den 27. september 2018 klokken 19.00. På mødet vil juraprofessor Peter Pagh, der er ekspert i forvaltningsret og miljø- og planret, fortælle om lovgivningen omkring store, nationale anlægsprojekter.
Forsvaret er i gang med planarbejdet for indfasningen af 27 nye F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup. Derfor inviterer Haderslev Kommune alle interesserede til borgermøde med fokus på lovgivningen i forbindelse med store, nationale anlægsprojekter.
Haderslev Kommune har inviteret juraprofessor Peter Pagh, der er ekspert i forvaltningsret og miljø- og planret. Han vil blandt andet fortælle om lovgivningen i forbindelse med anlægslove, som skal udarbejdes i forbindelse med indfasningen af F-35, og hvad man har gjort på andre projekter, herunder hvem der har hvilke opgaver og roller i forhold til lovgivningen.
På kommunens borgermøde i juni om F-35 kampfly på Flyvestation Skrydstrup var der et ønske fra de fremmødte borgere om, at man fremover holdt borgermøder for alle interesserede som kunne tematiseres i forhold til, hvad der var aktuelt. Dette bliver det første af kommunens tematiserede borgermøder.
Haderslev Kommune vil på mødet desuden informere om seneste nyt i forhold til sidste møde den 21. juni 2018.
Mødet finder sted torsdag den 27. september kl. 19.00–21.00 i Frøs Arena, Stadion Allé 7, 6500 Vojens.