Topnyhed

Høring om placering af F35

Forsvarsministeriet har gennemført og offentliggjort en miljøkonsekvensvurdering i forbindelse med placeringen af de kommende kampfly F-35 på Flyvestation Skrydstrup.
Vurderingen er nu sendt i høring frem til den 30. august 2019, hvor borgerne kan tilkendegive deres holdning.
Høringsmaterialet kan læses her
Næste borgermøde afholdes i Vojenshallerne den 8. august klokken 19.00.