Videokald skal nu bruges på flere plejecentre i Haderslev kommune Foto: Modelfoto
Videokald skal nu bruges på flere plejecentre i Haderslev kommune Foto: Modelfoto
Nyheder

Haderslev kommune har nu tablets og nye besøgsrum på alle plejecentre

Under første covid-19 bølge blev der indkøbt tablets til alle plejecentre, så beboerne kan holde kontakten til deres pårørende, når de ikke kan komme på besøg.

I sidste uge kunne alle plejecentre så åbne for særligt indrettede besøgsrum, hvor beboerne kan få besøg af to nære pårørende udover den nærmeste pårørende, der må komme på besøg i egen lejlighed.
”Det er naturligvis bekymrende for borgernes trivsel, når myndighederne kommer med restriktioner, så beboerne på vores plejecentre ikke kan få besøg af dem, de har lyst til. Men ledere og medarbejdere på plejecentrene har gjort en stor og flot indsats for at blive klar med besøgsrum, og derudover hjælper de beboerne med at holde kontakten virtuelt med de tablets, vi indkøbte allerede i foråret under første covid-19 bølge”, siger Holger Mikkelsen, der er formand for Voksenudvalget og fortsætter:
”Jeg kan kun glæde mig over de tilbagemeldinger, der kommer fra plejecentrene om, at beboere og pårørende tager godt imod de muligheder der er for besøg i besøgsrum og virtuelt på vores plejecentre.”

Virtuelle besøg supplerer de fysiske
I de tilfælde hvor de fysiske besøg ikke rækker, hjælper personalet med virtuel kontakt – en mulighed de har haft og brugt siden den første nedlukning i foråret, hvor der var besøgsforbud.

”Plejecentrene anvender Facetime, SMS, telefonopkald og mails til at opretholde god kontakt mellem borgere og pårørende i de tilfælde, hvor de ønsker det. Især Facetime fungerer godt, fordi det kan bruges der, hvor borgeren lige opholder sig, har en god billedkvalitet og er nemt at tilgå”, siger Louise Thule Christensen, der er chef for Senior og Rehabilitering i Haderslev Kommune.

Og det glæder næstformand i Voksenudvalget, Lone Ravn, at man var forudseende i foråret.
”Jeg er rigtig glad for, at vi i udvalget besluttede at købe udstyr til videosamtaler allerede i foråret, hvor de pårørende slet ikke kunne komme på besøg. Det gjorde godt dengang og er et godt supplement til de fysiske besøg nu”, siger Lone Ravn.

Derfor ser man i Voksenudvalget også de virtuelle besøg som et tilbud, der er kommet for at blive, også efter covid-19-epidimien.
”De virtuelle besøg er en god løsning, især der hvor afstanden til pårørende er stor, eller der er andre forhold, der gør et fysisk besøg besværligt. Så vi ser i Voksenudvalget de virtuelle besøg som et tilbud, vi også vil have fremover som et supplement til de fysiske besøg”, siger Holger Mikkelsen.

Hvis man ønsker at aftale et virtuelt besøg med en beboer på et plejecenter, fordi man ikke er nærmeste kontakt, er selvisoleret eller bor langt væk, kan man kontakte det pågældende plejecenters ledelse.