Nyheder

Haderslev kommune får demens koordinator

I  Haderslev kommune er der omkring 900 borgere med demens, medregnes de pårørende ender tallet omkring 4000 som har sygdommen inde på livet.

Derfor har der i 2017 været fokus på at lave en strategi for demensområdet, hvor Haderslev var vært for en stor demenskonference, hvor der blev nedsat et innovationsråd som skulle være med til at udfærdige strategien, som blev færdiggjort af det tidligere byråds voksenudvalg i slutningen af 2017.
Blandt de nye tiltag har Haderslev Kommune derfor tilknyttet en demenskoordinator Gitte Kirkegaard, hun vil i teamet få selskab af to demenskoordinatorer og en demenskonsulent, som endnu mangler at blive ansat.

”Vi er meget optagede af, at demens ikke bare rammer én person, men en hel familie. Derfor har vi allerede i efteråret startet et forløb op, der er målrettet pårørende, både ægtefæller og voksne børn, til demente, og den slags tiltag vil vi have flere af fremadrettet”, udtaler Gitte Kirkegaard i en pressemeddelelse fra Haderslev Kommune

Fra årsskiftet skal alle nye henvendelser vedrørende demens ske til den nye demenstelefon som er blevet oprettet, dette gælder både personen selv eller pårørende. Telefonnummeret er 74 34 30 17.

Læs mere om det nye fokus på demens på kommunens hjemmeside www.haderslev.dk/demens

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered”]Fakta om demens
I Danmark lever 70-85.000 mennesker med en demenssygdom.
Heraf har ca. 50.000 Alzheimers sygdom.
Ca. 1.500 personer under 65 år har en demenssygdom.
Der er ca. 8.000 nye tilfælde af demens i Danmark hvert år.
I 2040 forventes antallet af demente over 60 år at vokse til 120-146.000.
400.000 personer i Danmark lever i dag med en dement i familien.
Kun ca. 50 % af alle demente får stillet en demensdiagnose.
Pårørende til hjemmeboende demente bruger i gennemsnit 5-7 timer om dagen til pleje og omsorg.
De totale omkostninger ved demens i Danmark andrager mere end 20 milliarder kr. om året.
Demens er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark.
Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom.

Kilde: https://www.alzheimer.dk/viden-om-demens/fakta-om-demens/[/otw_shortcode_info_box]