Topnyhed

Nu får dagplejebørn mere bevægelse i hverdagen

20 dagplejere fra Haderslev kommune sætter sammen med DGI Sønderjylland øget fokus på idræt, leg og bevægelse for de mindste børn.

Der kommer mere bevægelse, leg og motorik i hverdagen for mange dagplejebørn i Haderslev Kommune.
20 dagplejere fra kommune er nemlig netop blevet certificeret som DGI-dagplejere.
Certificeringen har til formål at gøre aldersrelateret idræt, leg og bevægelse til en integreret del af hverdagen for dagplejebørnene. Det styrker nemlig børnenes udvikling både fysisk, mentalt og socialt.
Dagplejerne har på DGI-forløbet fået ny viden og inspiration til at stimulere og udfordre børnene kropsligt med udgangspunkt i det enkelte barns fysiske og mentale forudsætninger.
Som led i uddannelsen har hver enkelt dagpleje udarbejdet en handlingsplan for, hvor idræt, leg og bevægelse kan integreres i hverdagen.
Forløbet begyndte i oktober, og dagplejerne blev certificeret den 7. februar efter at have gennemført seks moduler.
Certificeringen gælder for ét år. Herefter kan den enkelte dagplejer bliver recertificeret gennem et kortere forløb, der sikrer kontinuiteten i det arbejde, som dagplejen laver omkring idræt, leg og bevægelse.
For DGI er det vigtigt, at børns idræt, leg og bevægelse er alsidig og udfordrende – både fysisk,
mentalt og socialt samt at børns idræt, leg og bevægelse bidrager til at udvikle et engagerende fællesskab med andre børn og voksne.

Uddannelsen er tilrettelagt og gennemført af DGI Sønderjylland i samspil med Haderslev kommune.