Debat

Debat: VUC Syd brugte to nytteløse millioner

Havkatten, Carl Skøtt, Brombærvej 52, Haderselv, skriver:

 

VUC Syd brugte 2 nytteløse mio.
I årevis har millionerne siddet løse på VUC Syd. I en lind strøm blev den selvejende institution, der alt overvejende drives for statsmidler, forsynet med pengesække fra staten. Det er i orden, hvis VUC Syd blev drevet økonomisk efter reglerne og bl.a. investerede statsmidlerne i undervisningen og i medarbejderstaben, men det var ikke det, der i fornødent omfang skete.
Millioner blev brugt til bl.a. luksusrejser for direktion og bestyrelse og til kunstnerisk udsmykning i en sådan grad, at kunstbudgettet blev sprængt.
Reelt blev der fråset med statsmidler, så VUC Syd-domicilet på havnen i Haderslev i dag fremstår som et lille undervisningspalads.
Blandt det helt overflødige, der blev bygget, er et amfiteater, hvorom det så smukt i 2015 hed, at det bl.a. skulle bruges til udendørs undervisning. Desuden ville det kunne bookes til arrangementer for borgerne. Der har da også været en koncert og lidt andet på stedet – bl.a. transmissioner af fodboldkampe – men undervisning er amfiteatret stort set ikke blevet brugt til.
JV skrev i 2015, at det kostede 2 mio. kr. at bygge amfiteatret.
Haderslevs borgere samt HP Geil, der er VUC Syds formand, kan som borgmester på byens vegne glæde sig over, at der er et amfiteater på havnen, men ingen kan med rette glæde sig over, at det er etableret for statsmidler, der var tiltænkt undervisningsformål.
Etablering af amfiteatret var ikke oprindeligt med i byggeplanen, hvorfor det står uklart, hvorfor det skulle bygges. Eneste logiske forklaring: VUC Syd havde et par millioner, der skulle brændes af.
Bestyrelsens rolle i den sag er også uklar, men en ansvarsbevidst bestyrelse ville aldrig have givet tilladelse til det byggeri.
Det ligner misbrug af offentlige midler.
Noget godt har det stort set ubrugte amfiteater dog tilført VUC Syd. Det er blandt ansatte årsag til mange smil og vittigheder!
Havkatten Calle