Foreninger

Generalforsamling i Det Historiske Arkiv

I mange foreninger kan det være mere end svært at slæbe medlemmerne af huse når der skal holdes generalforsamling. Mange steder udebliver de fleste endda fordi de helst ikke vil risikere at blive sat i arbejde.

Men der findes undtagelser. En af dem er Lokalhistorisk Forening for Vojens-området, som blev stiftet 22. januar 1985. Foreningen driver lokalhistorisk arkiv for sognene Hammelev, Nustrup, Skrydstrup, Vedsted og Vojens. Skaber interesse for og kendskab til den lokale historie. Gør lokalhistorisk materiale tilgængeligt for lokalhistorikere, og andre interesserede. Og søger bevaret mest muligt af det lokalhistoriske materiale for eftertiden.

Og nu indkalder man så til den årlige generalforsamling, som plejer at trække rigtig mange mennesker til lokalerne i Brdr. Grams gamle kantine på Danmarksgade i Vojens.

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered”]Generalforsamling

 

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. (Må ikke være medlem af bestyrelsen)

2. Formandens beretning; herunder foreningens virke i det forløbne år, samt planlagte aktiviteter

3. Arkivlederens beretning; herunder arkivets virke i det forløbne år.

4. Kassererens beretning; herunder godkendelse af foreningens reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag; modtaget forslag til vedtægtsændringer

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af formand, bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant (Valg gælder for 2 år. Revisorsuppleant – dog kun for 1 år)

8. Eventuelt

Valg af: 4 bestyrelsesmedlemmer, på valg: Børge Bryld – Modtager genvalg Leif Petersen – Modtager genvalg Else Petersen – Modtager ikke genvalg Oluf Gram – Modtager ikke genvalg Valg af: 1 bestyrelsessuppleant på valg: Else Hansen – Modtager genvalg Valg af: 1 revisorer, på valg: Mogens Larsson – Modtager genvalg Valg af: 1 revisorsuppleant, på valg: Flemming Iversen – Modtager ikke genvalg[/otw_shortcode_info_box]