Foreninger

Én million til kulturen

Udvalget for Kultur og Fritid har efter indstilling fra det nye ”Fællesråd for Kultur og Fritid” bevilliget én million kroner fra den såkaldte Facilitetspulje til en række ansøgere indenfor det samlede kultur – og fritidsliv.
Der var til ansøgningsfristen indkommet 39 ansøgninger, hvor der samlet set var ansøgt om 2,9 mio. kr.
Der er givet tilskud mellem 6.500 kr. og 100.000 kr. alt efter projektstørrelse og relevans for kultur- og fritidslivet og de mange foreninger.
Største tilskud blev givet til Haderslev Roklub, Fjelstrup Hallen og Halk/ Hejsager Beboerforening (Gretbjerghus), der alle modtager 100.000 i tilskud til energioptimeringer i de enkelte lokaliteter.
Andre større tilskud er givet til Aarøsund Medborgerhus, X- Trail Haderslev, Haderslev Tennis klub, Discgolfklubben i Vojens, Lokalhistorisk Forening i Vojens samt Øsby IF – til henholdsvis energiforbedringer, træningsbane, baneomlægning, nye møbler, udbygning af discgolfbane samt handicaplift.
Næste alle ansøgere har modtaget op til 50 % af det ansøgte, så det er håbet at alle projekter kan gennemføres i løbet af 2018. 4 ansøgere opnåede ikke tilskud.
Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid, Kjeld Thrane siger:
”I foreningerne – på det lokale plan – er de bevilgede tilskud meget værd. Med Haderslev Kommunes medfinansiering til projekterne er der begrundet håb om at alle projekterne kan gennemføres, og der er stadig tid til at søge supplerende medfinansiering fra lokale sponsorer, fonde og de enkelte foreninger. Med gennemførelse af projekterne forbedres og udbygges foreningernes faciliteter til gaven for hele lokalområdet. Tillykke til alle tilskudsmodtagere”