Debat

Debat: Ukvalificerede lærere får fyresedlen

Carl ‘Havkatten’ Skøtt skriver dette indlæg:

Ukvalificerede lærere får fyresedlen
Meget kan vi forestille os, så det gør vi! Fx er det nemt at forestille sig, at det fokus, Undervisningsministeriet har haft på VUC Syd, Haderslev, der står foran at fyre måske 30 lærere, der ikke har de fornødne kvalifikationer til at undervise på gymnasialt niveau, har fået ministeriet til at indskærpe reglerne over for andre skoler.
I hvert fald er én lærer på Handelsskolen i Haderslev netop blevet fyret af samme årsag. Andre manglede ganske lidt i deres uddannelse og har fået en uddannelsesplan og én er flyttet til erhvervsskoledelen.
De fleste skoler har haft styr på det formelle, selv om der også hos dem kan være nogle, der ryger i svinget. Der er nemlig tale om en ministeriel opstramning af meget komplicerede regler, der både indeholder særordninger og undtagelser.
På trods af de ikke særlig tydelige regler er det dog kun VUC Syd, der i ekstrem grad ikke har overholdt reglerne. Det falder tilbage på daværende direktør Hans Jørgen Hansen, der foretrak at bruge økonomiske midler på alt andet end at give nogle af sine lærere den efteruddannelse, der kunne have kvalificeret dem til at fortsætte som lærer på VUC Syd.
Havkatten Calle