Debat

Debat: Formænd med forskellige roller

Carl ‘Havkatten’ Skøtt skriver dette indlæg:

Formænd med forskellige roller
VUC Syd-skandalen er et godt eksempel på, at politikere, der udelukkende i kraft af, at de har fået et politisk mandat, ikke skal vælges til formænd for bestyrelser – og hvis de gør, skal de arbejde forskelligt afhængig af de bestyrelser, de får lederskab i.
Herunder tre eksempler:
Borgmester HP Geil var formand for den selvejende institution, VUC Syd. Hans eneste forudsætning var et politisk mandat, hvorfor han nødvendigvis måtte anses for at sidde i bestyrelsen som borgernes vagthund. Hans helt igennem upolitiske opgave var at være garant for, at de statsmidler, der i rigelig grad tilflød skolen, blev brugt efter hensigten.
Allerede menes undersøgelser foregår, kan med sikkerhed siges, at HP ikke har levet op til det ansvar, der er forbundet med formandsposten. Han har haft et stort ansvar for, at statsmidler mildt sagt er ødslet bort, hvilket han som borgmester har solet sig i. VUC Syd-paladset fremstår nemlig som et resultat, der er skabt af en visionær borgmester og formand.
HPs afløser på posten er partifællen fra Venstre, Signe Knappe. Hun har valgt at kaste sig ind i et hvepsebo og skal naturligvis have tid til at finde sig til rette i formandsstolen.
I denne spegede sag må det ikke kunne undgås, at hun klart undsiger sin egen borgmester i hans rolle som VUC Syd-formand. Hvis hun ikke gør det, lever hun ikke op til sit ansvar som formand.
Signe må ikke beskytte Venstre-interesser, og hvis det skulle føre til komplikationer i Venstre, er det VUC Syd uvedkommende, altså også den, der bærer formandskasketten.
Risikoen for sammenblanding af interesser er stor – også nærliggende. Måske også årsag til, at Signe endnu ikke er trådt i karakter, for Venstre skal jo helst holdes skadesløs. En nyvalgt formand på netop den post skal kun tænke på skolens interesser – ellers er det den forkerte, der er valgt til formand.
En tredje politisk valgt formand i en helt anden rolle er DFs Thies Mathiasen, der er formand for Provas. Han skal i formandsstolen agere politisk.
Provas er 100 procent ejet af kommunen, hvilket betyder, at ejerkredsen formelt består af byrådet. Da byrådet er Thies’ arbejdsgiver, skal han arbejde efter retningslinjer, der udstikkes af byrådet.
Det er ikke indtrykket, at han lever op til sit formandsansvar, men at han i stedet sætter interesser formuleret af Provas-direktøren højest.
Og så er han heller ikke den rette mand til den post.
Havkatten Calle