Debat

Debat: VUC Syd-hverdag vendt på hovedet

Carl ‘Havkatten’ Skøtt skriver dette indlæg:

VUC Syd-hverdag vendt på hovedet
Tjenstlige undersøgelser af tre suspenderede vicedirektører på VUC Syd er i gang, og det er tillige andre undersøgelser af, om bestyrelsen og den tidligere direktør, Hans Jørgen Hansen, samt det tidligere revisionsselskab kan pålægges ansvar for de uhyrligheder af vidt forskellig art, der nu er under optrevling. Og så er der en hverdag, der fortsætter på VUC Syd.
Den hverdag har allerede vendt op og ned på ledelsen af undervisningsinstitutionen. Tidligere tiders frygtledelse er erstattet af mere åbenhed – enerådende topledelse af dialog.
Vel er Asbjørn Nielsen, der overtog direktørjobbet 1. maj, stadig alene i direktionen, men angiveligt har mellemledere fået større ledelsesrum, større ansvar og øget beslutningskompetence.
Hensigten er, at hele ledelsen og organisationen skal gennem en omfattende omstrukturering. Derved fjernes naturligvis ikke de ugerninger, som de personer, der nu er under undersøgelse, menes at være helt eller delvis skyldige i, men der lægges op til en reel ny start.
Formentlig vil der gå endnu et par eller nogle uger, før noget konkret kan meldes ud, men internt på skolen er sket mærkbare forandringer.
Pædagogik udvalg er genoprettet, og alle medarbejdergrupper er i dialog med ledelsen, der foreløbig kun består af Asbjørn Nielsen. Bl.a. er arbejdstid og tilstedeværelse på arbejdspladsen blevet diskuteret, og det er netop blevet besluttet, at der fra 1. august for ansatte ikke skal være fuld tilstedeværelsespligt på VUC Syd.
Og så arbejdes der på at finde en ny arbejdstidsaftale samt vende tjenestetidsnormen fra ferieåret til at omfatte skoleåret.
… og det er bare begyndelsen på det arbejde, der skal udslette den ubehagelige arv efter Hans Jørgen Hansen og HP Geil. Åbenhed og dialog skal minimere risikoen for arvesynd!
Havkatten Calle