Debat

Debat: Kommunen politianmeldt

Enhedslistens Mogens Rerup har anmeldt Haderslev Kommune, specielt dir. Rune Larsson, til politiet, fordi mails fra ham til ansatte tilbageholdes. Det er sket efter indførelse af en Lex Mogens – altså en beslutning, der alene omfatter ham.
Gennem i hvert fald fire år har Mogens Rerup som partsrepræsentant for borgere, der er klemt af systemet, været udsat for en speciel negativ særbehandling. Med politianmeldelsen skabes nu forhåbentlig klarhed over, om kommunen har været i sin gode ret.
Kommunalt ansatte har altid betragtet Mogens Rerup som en besværlig person. I offentlig omdømme vil man kalde ham ihærdig og resultatsøgende, der har ydet en kæmpeindsats, der ikke har været til egen fordel, men kun til fordel for svagere borgere. Hans “besværligheder” har hovedsagelig bestået i, at han har vundet ganske mange sager for klemte borgere, hvilket har ført til, at Haderslev Kommune har måtte tilbagebetale ulovligt tilbagebeholdte beløb i millionklassen.
Ved årsskiftet indtrådte Mogens Rerup i byrådet valgt af Enhedslisten, og i februar fik borgmester HP Geil og den øverste administrative ledelse at vide, at hvis den angiveligt ulovlige procedure fortsatte, ville kommunen blive politianmeldt. Den er fortsat.
HP, andre ledende politikere og den administrative top har alle godkendt det, jeg kalder Lex Mogens, hvilket ikke blot er et usympatisk angreb på en mand, der med stædighed har virket for klemte borgere imod et fejlbehæftet system, men også imod al sund demokratisk fornuft.
Hvad der kommer ud af politianmeldelsen aner jeg ikke, men det mindste, der kan forventes, er, at Lex Mogens bliver tilbagekaldt.

Havkatten Calle