Debat

Debat: Fis i en hornlygte

Carl ‘Havkatten’ Skøtt skriver dette indlæg:

Fis i en hornlygte
Et ramaskrig rejste sig på fb, efter at skoleinspektør ved Lagoniskolen i Vojens, Thomas Kjær Nielsen, havde sendt en orientering ud til forældrene om, at skolen står over for store besparelser – seks millioner kroner skal spares som følge af elevnedgang, hvilket kommer til at betyde lærerfyringer og klassesammenlægninger.
Elevnedgangen er på 52 – kun det halve var ventet, hvilket betyder, at der er en del elever, der er flyttet til andre skoler, bl.a. friskoler. Debatten på fb lader formode, at flere vil følge, men retfærdigvis skal siges, at der også er en del forældre, der udtrykker tilfredshed med skolen, dens lærere og undervisningsniveauet.
Det sidste kan dog ikke overskygge, at der er ekstrem utilfredshed blandt mange forældre til elever på Lagoniskolen – samme forhold gør sig gældende over hele kommunen. Folkeskolen i Haderslev Kommune har det trods nogle forældres tilfredshed rigtig elendigt, hvilket generelt går ud over undervisningen – specifikt også ud over elever og lærere.
I den ophidsede situation, der er opstået efter orienteringsbrevet fra en modig skoleinspektør, der kun fortjener roser for at være ærlig, træder en politiker ind på scenen, og skoser skoleinspektøren for sin ærlighed!
Denne politiker er ingen ringere end Socialdemokratiets førstemand, Henrik Rønnow, der er formand for Udvalget for Familie og Børn. I fortsættelse af Venstre-retorikken fra forrige byrådsperiode siger han bl.a. til JV, at Lagoniskolen er velfungerende og tilføjer:
– … det bliver godt. Lagoniskolens opgave er at levere kvalitetsundervisning af højeste klasse, og det vil ske.
Her bliver jeg nødt til at gribe til vulgærsproget:
Det er en fis i en hornlygte!
Kvalitetsundervisning af højeste klasse vil ikke kunne leveres af nogen folkeskole i Haderslev Kommune. Det har Haderslevreformen for længst sat en stopper for – og en anden stopklods er, at folkeskolen i kommunen tvinges til at drive undervisning for væsentlig færre midler, end der bruges i gennemsnit på landsplan.
Kvalitetsundervisning af højeste klasse er et udtryk, der under de nuværende forhold – og også så langt nogen kan se ud i fremtiden – på verbalskalaen kun når karakteren floskel.
Havkatten Calle