Debat

Debat: En underlig kommentar

Carl ‘Havkatten’ Skøtt skriver denne kommentar:

Underlig kommentar
JVs lokalredaktører har det af og til med at komme med underlige kommentarer. Da shitstormen mod VUC Syd brød løs, gik den lokale avisredaktør ind og talte VUC Syds sag. Nu gentager historien sig tilsyneladende. Lars Fahrendorff taler Provas’ sag.
Manglende indsigt synes at gøre sig gældende, men det er til at bære over med. Provas har trods alt en lukket bestyrelse, der ikke lader meget slippe ud til de tusinder af borgere, der betaler selskabets drift – og også må bøde økonomisk for de fejltagelser, der begås.
Værre er, at Lars Fahrendorff entydigt taler Provasformand Thies Mathiasens, DF, sag. Thies har nemlig dummet sig helt gevaldig ved med sin underskrift at gøre sig ansvarlig for et læserbrev, der i bund og grund er illoyal over for ejerkredsen, Haderslev Byråd, hvis beslutninger han selv i byrådet har været med til at træffe. Ydermere postuleres, at dele af bestyrelsen af ideologiske grunde ønsker lavest mulige forbrugerafgifter på bekostning af miljøet.
Det er jo ikke rigtigt. Både Thies’ og Lars’ angreb er entydigt rettet mod LAs enlige mand i bestyrelsen, Thomas Vedsted, men han er ikke ene i bestyrelsen om at mene, at Provas har fået lavet planer om en alt for dyr genbrugsplads i Haderslev. Andre i bestyrelsen mener det samme.
Et samlet byråd har da også været ude med riven efter det gyldne projekt og forlangt, at det beskæres fra 100 mio. kr. til 60 mio. kr. – og det er sket med DFs opbakning – altså også Thies’.
Påstanden om, at projektet skal være så billigt som muligt, og så må det koste på miljøet, kan måske rettes mod LA – men ikke imod byrådet og ikke imod flertallet i Provas’ bestyrelse. Enhedslisten har talt tydeligst. Miljøet må ikke svigtes, og så er det muligt, at genbrugspladsen kommer til at koste 70 mio. kr. eller mere, men millioner af kroner skal ikke gå til luksusbyggeri. Den holdning har hele byrådet accepteret.
Der er således ikke, som Lars postulerer, gået politik i Provasbestyrelsen, der “slås om mål og midler”! At der er uro i Provas-bestyrelsen skyldes udelukkende, at direktør John Mølgaard ønsker et luksusbyggeri, hvilket skødehundsagtigt følges af Thies, når han har Provas-kasketten på. Han siger noget helt andet, når han har byråds-kasketten på.
Den lille detalje har Lars ikke fanget, men Thies Mathiasen og John Mølgaard kunne ikke finde en skribent, der er bedre til at tolke deres tanker, end Lars!
At Lars ved samme lejlighed påstår, at der også er gået politisk ideologi i sagen om den nu skrinlagte spildevandsledning, der skulle lede al spildevand fra kommunen ud i Lillebælt, er også en hån mod den store borgergruppe, der er samlet i gruppen Fra Bæk til Bælt, hvilket nærmer sig en ubegavet påstand.

Havkatten Calle