Haderslev

Cykelsti forlænges

Fra imorgen mandag den 4. november starter arbejdet med at anlægge en dobbeltrettet cykel- og gangsti på det tidligere banelegeme fra Nørregade til Simmerstedvej i Haderslev.

I 2016 og 2017 har Haderslev Kommune etableret dobbeltrettet sti fra Vinkelvej til Nørregade på det tidligere banelegeme. Det er denne sti, der nu forlænges frem til Simmerstedvej. Stien opdeles til cyklister og fodgængere og får en samlet bredde på 4,0 meter.
Formålet med stien er at skabe en øst-vestgående forbindelse gennem Haderslev for de bløde trafikanter.
Haderslev Fjernvarme nedlægger samtidigt en ny fjernvarmeledning på det meste af strækningen.

Tidsplan
Arbejdet udføres i perioden fra den 4. november 2019 til den 29. maj 2020 og opdeles i følgende arbejder:
Først optages skinner og sveller og beplantningen ryddes på strækningen, hvilket sker fra den 4. – 25. november 2019.
Derefter sætter vi gravemaskinerne i gang. Først nedlægges en ny fjernvarmeledning og efterfølgende afsluttes der med anlæg af cykelsti. Dette arbejde sker fra 25. november 2019 – 29. maj 2020