Nyheder

Projekter i landdistrikterne får midler fra kommunen

Landdistriktsudvalget i Haderslev Kommune har fordelt en halv million kroner til projekter i kommunens landdistrikter. Der er blandt andet penge til en toiletbygning ved Slivsø, en mobil salgsvogn i Vedsted og en ny hjemmeside, der skal trække turister til Aarø.
”Det er en stor fornøjelse for udvalget at se de mange forskellige ansøgninger til landdistriktspuljen, som vidner om det store engagement og den enorme virkelyst, der eksisterer blandt lokalsamfundende i Haderslev Kommune”, siger formand for Landdistriktsudvalget, Bent Kloster, og fortsætter:
”Vi har forholdt os til alt fra mobil salgsvogn over renovering og istandsættelse af en toiletbygning, til realisering af en ny helhedsplan, og lige præcis den forskellighed i ansøgningerne vidner om at vore lokalsamfund ikke er ens, men repræsenterer en mangfoldighed som vi skal være stolte af.”
”De mange ansøgninger til forskelligartede projekter fortæller også historien om, at lokalsamfundene har forskellige udfordringer og at de arbejder med udvikling og det gode liv på landet på mange forskellige måder. Det er berigende at være en del af og samlet set har vi en stærk kommune med plads til og muligheder for alle”, siger Bent Kloster.

Fakta
Landdistriktspuljen anvendes til støtte med beløb, der er for store til Borgerbudgettering og for små til Haderslev Kommunes generelle anlægsbudget.
Tilskud fra puljen kan anvendes til almennyttige projekter, idéer og forsøg i landdistrikterne, der fremmer vilkårene for bosætning, medvirker til udvikling af nye arbejdspladser, medvirker til udvikling af nye turistmæssige aktiviteter samt overordnet gør livet på landet lettere ift. bolig, arbejde, sundhed, transport samt kultur og fritidsaktiviteter. Og så skal projekterne rigtig gerne understøtte den nye landddistriktspolitik, ”Forbindelser og Fællesskaber”.
Landdistriktspuljens midler for 2019 på samlet set en halv million kroner fordeles rundt til ni lokalsamfund i det meste af kommunen.