Nyheder

Byerne tæt på Haderslev vokser

Region Syddanmark og Haderslev Kommune har udarbejdet en analyse af byerne og landdistrikterne i kommunen. Formålet er at give regionen, kommunen og borgerne viden til at arbejde med vækst og udvikling af både by og land.
Haderslev Kommune er en kommune præget af mange mindre byer og landsbysamfund ud over hovedbyen Haderslev. En ny analyse af de 23 byer med flere end 200 borgere viser, at geografi spiller en stor rolle i forhold til, hvordan byerne og landdistrikterne udvikler sig.
Generelt er der befolkningsfremgang i de mindre byer og landdistrikter tæt på Haderslev, ligesom Haderslev by også er vokset over de senere år. Men også den tredjestørste by Gram og dens opland får flere borgere.
Største fremgang har lokalbyerne Starup (2.508 borgere) og Hammelev (995 borgere) oplevet med en befolkningsvækst på syv-otte pct. over de seneste 10 år.
– Det er vigtigt for os at følge, hvordan kommunens byer, lokalbyer og landdistrikter udvikler sig over tid. Vi har i kommunen et mål om, at det gode liv skal kunne leves både i by og på land. Analysen skal hjælpe med at afdække, hvilke ting der spiller ind, når nogle lokalsamfund klarer sig bedre end andre, og hvordan vi kan støtte op om, at alle samfund i kommunen får bedre udviklingsmuligheder med basis i deres lokale styrker, siger formand for landdistriktsudvalget Bent Kloster.

Størrelse er ikke alt
I samme periode har landdistrikterne med under 200 indbyggere samlet set mistet syv procent af borgerne. Dermed følger Haderslev Kommune på mange måder landstendensen med, at flere flytter fra landet til byen.
Bevægelsen fra land til by har dog flere nuancer i sig, og i Haderslev Kommune er det heller ikke entydigt, at de mindste bysamfund går den modsatte vej af de største byer. Fx har Vojens, der er næststørste by i kommunen med 7.575 borgere, haft en lille tilbagegang i befolkningstallet på to pct., mens landdistrikterne lige øst for Vojens har oplevet fremgang.
Ifølge Søren Rasmussen, formand for Udvalget for regional udvikling viser det, at det ikke er umuligt for de mindste byer og landdistrikter at flytte sig i positiv retning.
– Byerne trækker, men det er interessant at se, at også andre ting har betydning for byernes og landdistrikternes udvikling. Fx er det tydeligt, at geografi og adgang til arbejdspladser på mange måder er vigtigere end bystørrelse, siger Søren Ramussen og fortsætter:
– Men analysen viser også, at det heller ikke altid er nok. Når flere nabobyer og naboområder udvikler sig i forskellig retning, så tyder det på, at byernes og landdistrikternes rolle og identitet også er vigtige faktorer i arbejdet for at gøre sig attraktiv for bosætning.
I Haderslev Kommune bor knap 40 pct. i Haderslev by, mens der bor ca. 20 pct. i såvel landsdistrikterne som i lokalbyer og områdecentrene (Gram og Vojens).

Fakta
”Landdistrikter og byer i Haderslev Kommune” er et projekt, hvor Region Syddanmark i samarbejde med Haderslev Kommune har udviklet en analyse af landdistrikter og byer i kommunen. Analysen har undersøgt bl.a. udviklingen i befolkning, socioøkonomiske forhold, uddannelse, huspriser og pendling for at give et tidssvarende billede af landdistrikterne og byerne i Haderslev Kommune. Formålet med analysen er, at region, kommune og borgere kan anvende denne viden i det strategiske arbejde med vækst og udvikling i landdistrikterne.

Læs publikationen her:
http://detgodeliv.regionsyddanmark.dk/publikation/landdistrikter-haderslev-2018/