Nyheder

Børn med talevanskeligheder får fremover støtte på egen skole

Indsatsen for at hjælpe børn med talevanskeligheder skal fremover ske på barnets egen skole. Ordningen har kørt som et forskningsprojekt i to år i samarbejde med Syddansk Universitet, men er nu blevet permanent.
Siden 2016 har Haderslev Kommune i samarbejde med Syddansk Universitet kørt et forskningsprojekt, hvor børn med talevanskeligheder har fået hjælp og støtte på deres egen skole. Tidligere samlede man eleverne i en såkaldt taleklasse på Sct. Severin Skole i Haderslev, men det er slut fra 1. august, hvor den lokale indsats er blevet permanent.
”Der er i den grad tale om en succeshistorie”, fortæller Henrik Rønnow, formand for Udvalget for Børn og Familier, og fortsætter:
”Vi kan konstatere, at vi med den lokale indsats, hvor børnene får hjælp på deres egen skole og dermed i deres daglige, kendte miljø, opnår bedre resultater, end hvis vi samler børn med talevanskeligheder i en specialklasse. At den nye ordning samtidig er billigere, gør ikke historien ringere”.
Udvalget for Børn og Familier besluttede tidligere på året at gøre den nye ordning permanent, og derfor vil sprogindsatsen i Haderslev Kommune fremover foregå med udgangspunkt i, hvor barnet bor og går i skole eller dagtilbud.
”Der er mange fordele ved den nye indsats. Børnene trives bedre, når de får mulighed for at blive sammen med deres kammerater og i de rammer, de kender. Samtidig styrkes indsatsen ved at en større del af barnets netværk inddrages, forstået på den måde, at de voksne; forældre, lærere, pædagoger mv., der er omkring barnet, rådgives i at støtte barnets sproglige udvikling i individuelle forløb”, siger Henrik Rønnow.
”Vi har nu to års erfaring med den her model, hvor vi inddrager forældre, pædagoger og lærere i at være den primære støtte for barnet, og resultaterne har været rigtig gode. Derfor har vi i udvalget besluttet, at vi fremover tilrettelægger tilbuddet med udgangspunkt i, at barnet skal gå i dagtilbud eller skole, hvor forældrene ønsker det, og så får man den sproglige støtte der”, siger Henrik Rønnow.
Udvalget for Børn og Familier afsatte på deres møde i maj 600.000 kroner til området, som skal bruges på en sprogkonsulent, der skal rådgive fagpersonale og forældre omkring barnet i, hvordan de støtter den sproglige udvikling. Det er 700.000 kroner mindre, end der tidligere var afsat til området. De resterende midler forbliver på skoleområdets budget.