Haderslev fjord set fra Starup Hede Foto: René Holm
Haderslev fjord set fra Starup Hede Foto: René Holm
Nyheder

Vandet i Haderslev Fjord skal forbedres

Vandkvaliteten i Haderslev Fjord kunne være bedre, og ønskescenariet er en fjord, hvor borgere og turister kan boltre sig i vandet ikke mindst om sommeren. Derfor går SLF, Provas og Haderslev Kommune nu sammen om et projekt, hvor de vil undersøge, hvordan man bedst forbedrer den og hvordan man får mest for pengene.

Hvis vandkvaliteten i Haderslev Fjord skal forbedres, er det nødvendigt at se på, hvordan man bruger pengene bedst. Derfor starter SLF, Provas og Haderslev Kommune nu et samarbejde op, hvor man vil se på, hvilke investeringer der er mest effektive for at få en bedre vandkvalitet i fjorden.
”Initiativet til samarbejdet kommer egentlig fra SLF. Vi er i forvejen i gang med nogle undersøgelser sammen med Provas, da SLF henvendte sig og sagde, at de ville gerne være med i et samarbejde, så de kan være med til at belyse, hvor årsagerne til den dårlige vandkvalitet i Haderslev Fjord ligger”, fortæller Karsten Wandall, der er afdelingsleder for Miljø i Haderslev Kommune, og fortsætter:
”Når vi kigger på vandkvaliteten i fjorden, har vi en række formodninger om, at tilstanden skyldes udledning af renset spildevand, overløb og udledning fra landbruget, men vi ved reelt ikke nok om, hvordan vi bedst prioriterer vores indsatser og hvilke forbedringer, der er mest omkostningseffektive, og det er det, vi nu skal finde ud af.”
Søren Laustsen, medlem af bestyrelsen for SLF, fortæller, at det var ret naturligt for ham at kontakte Haderslev Kommune om et samarbejde.
”Vi har i forvejen en rigtig god dialog med kommunen om for eksempel statens vandplaner. Det samarbejde vil vi gerne udvikle her, så vi kan få flere fakta og mere viden på bordet, når det kommer til vandkvaliteten i fjorden”, siger Søren Laustsen og fortsætter:
”Landmændene føler sig ofte hårdt reguleret, men de vil meget gerne bidrage til et godt miljø, når det hænger sammen, så vi får mest miljø for pengene. Derfor bidrager vi meget gerne ind i et samarbejde som dette, hvor vi har fælles ejerskab til at finde frem til problemets kerne.”
Den tredje part i samarbejdet er Provas, der også ser frem til at kunne drage nytte af den viden projektet frembringer.
”Jeg synes det er rigtig modigt af SLF, at de har taget initiativ til det her samarbejde og jeg ser rigtig meget frem til, at vi skaber denne viden sammen, for det giver også bedre mulighed for på længere sigt at skabe fælles løsninger”, siger Esge Homilius, administrerende direktør i Provas.
Næste skridt er at sætte gange i en række undersøgelser, så man har et fælles og ensartet datagrundlag at arbejde ud fra. Det sker i slutningen af marts og undersøgelserne forventes at være afsluttet i slutningen af april.

Efterfølgende udarbejdes så en rapport i fire dele, som belyser
1) Vandudskiftningen i fjorden.
2) Udvikling i fjordens miljøtilstand de seneste 30 år.
3) Tilførsel af næringsstoffer fra oplandet de seneste 30 år.
4) Økonomiske konsekvenser for landbruget ved de fremtidige virkemidler.
Rapporterne udarbejdes af det private rådgivningsfirma SEGES.
Rapporten vil efterfølgende danne grundlag for det fremtidige arbejde med vandmiljøet i Haderslev Fjord og prioriteringen af indsatserne for at forbedre det