Sundhedscentret da det stod færdigt i 2018 Foto: Pressefoto
Sundhedscentret da det stod færdigt i 2018 Foto: Pressefoto
Nyheder

Unikt samarbejde om sundhedscafé i Sundhedscenter Haderslev

Fem patientforeninger har underskrevet en samarbejdsaftale om opstart og drift af en sundhedscafé i Sundhedscenter Haderslev. Sundhedscaféen vil danne rammen om bl.a. rådgivning og vejledning af brugere og pårørende, foredrag og formidling af viden samt socialt samvær.

Lungeforeningen, Diabetesforeningen, SIND, Gigtforeningen og Hjerteforeningen har indgået et samarbejde om “Sundhedscaféen”. Sundhedscaféen er et nyoprettet tilbud, som henvender sig til patientforeningernes medlemmer, pårørende, fagfolk og andre interesserede. Caféen får til huse i Sundhedscenter Haderslev og vil give mulighed for netværksdannelse, erfaringsudveksling, videndeling, foredrag etc.
Samarbejdet mellem de fem patientforeninger er et resultat af Haderslev Kommune og Region Syddanmarks fælles bestræbelser på at gøre det nyåbnede Sundhedscenter Haderslev til en naturlig og levende ramme om “det frivillige Haderslev” og styrke den tværsektorielle indsats for særligt sårbare borgere. Ideen om en sundhedscafé drevet af patientforeningerne blev således født af Lungeforeningen på et kommunalt/regionalt arbejdsmøde i 2018.
Initiativet glæder formanden for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i Haderslev Kommune, Børge Koch som udtaler i en pressemeddelelse:
“Vi er glade for og stolte over, at en række af vores lokale patientforeninger har grebet muligheden for at skabe noget unikt sammen. Det fortæller os, at Sundhedscenter Haderslev allerede nu er ved at forløse sit potentiale som den naturlige ramme om netværksdannelse mellem borgere, patienter, pårørerende, frivillige og foreninger.”
Samarbejdsaftalen mellem de fem patientforeninger indebærer bl.a., at udgifterne til drift af caféen deles mellem patientforeningerne, mens Haderslev Kommune og Region Syddanmark stiller lokaler gratis til rådighed.
Sundhedscaféen vil efter planen være åben den første torsdag i måneden kl. 18.30-20.30 i kantinen i Sundhedscenter Haderslev, Clausensvej 25, 6100 Haderslev. Første åbningsdag er torsdag d. 4. april.