Et fakkeloptog, for at sætte fokus på uheldskrydset blev afholdt den 12. maj 2021 Foto: René Holm
Et fakkeloptog, for at sætte fokus på uheldskrydset blev afholdt den 12. maj 2021 Foto: René Holm
Vojens

Uheldskryds med Vojens trafiksikres

Der er netop indgået en politisk aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035.

I planen står der indskrevet:

Med aftalen afsættes der en pulje på i alt 700 mio. kr. i perioden 2022-2035 til at forbedre trafiksikkerheden. Puljen kan blandt andet anvendes til trafiksikkerhedsforbedringer på statsvejnettet som f.eks. rumleriller, autoværn,
adgangssanering, afmærkning og fjernelse af faste genstande forbedring af oversigtsforhold og forbedrede krydsninger for bløde trafikanter. Af puljen udmøntes nu 8 mio. kr. til at trafiksikre det uheldsbelastede kryds Ribevej/Østergade på Rute 47 ved Vojens.

Dermed er de mange opfordringer fra borgere og lokalpolitikere nået til Christiansborg.
Det betyder at der efter alt at dømme kan bygges en rundkørsel, ved krydset Ribevej/Østergade.

Se hele aftalen her