Politik

Udviklingsforening for F35 får base i Skrydstrup

Som den første af sin slags i Danmark har Haderslev Kommune, i samarbejde med amerikanske Cubic og danske IFAD, besluttet at sifte foreningen ACE Denmark FMBA, som er et offentlig-privat partnerskab på forsvarsområdet. Cubic og IFAD har begge solid erfaring med udvikling af særlige simulationsprodukter til forsvarsindustrien og står blandt andet for udviklingen af de nye træningssystemer til forsvarets nye F35 kampfly.

Det glæder Borgmester H. P. Geil at have to så erfaringstunge spillere med på holdet:
”Det er en stor dag for Haderslev Kommune og for erhvervsudviklingen i hele kommunen.
Dette særlige samarbejde cementerer Haderslevs rolle som en kommune, hvor forsvaret har en stærk repræsentation. Samtidig giver foreningen den fornødne forankring og legitimitet til, at vi i Haderslev kan igangsætte en række yderligere initiativer på forsvarsområdet.”
Ud over de to nuværende medlemsvirksomheder, er det planen, at ACE Denmark fremadrettet skal udvides med mange flere medlemmer både virksomheder, men også lokale uddannelses- og erhvervsorganisationer. Ideen til at etablere enheden kommer fra blandt andet Holland, hvor man har stor erfaring med at arbejde med denne type af organisation.

”Det er vores ambition, at Haderslev Kommune kan understøtte og samle udvikling og ekspertise indenfor forsvarsindustrien. Med ACE Denmark har vi skabt en platform, hvor (lokale) erhvervsdrivende, uddannelsesinstitutioner, myndigheder og eksperter kan mødes, for i fællesskab at udvikle den samlede forsvarsindustri, til gavn for vækst, udvikling og beskæftigelse i hele kommunen”, udtaler borgmester H. P. Geil.

Faciliteter
ACE Denmark placeres i forbindelse med Flyvestation Skrydstrup, hvor der kan frigøres faciliteter og bygninger i forbindelse med de etablissementstilpasninger, der skal ske som følge af implementering af nye kampfly og den nye status som NATO Core Airbase.

Faciliteterne i den øvrige forsvarsklynge herunder Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution, Haderslev Kaserne samt Beredskabsstyrelsen Sydjylland bør tillige indgå i GOCO principperne med henblik på, at ACE Denmark kan udnytte eventuelt overskydende kapacitet.

ACE Denmark stiftes i henhold til et overordnet sæt vedtægter, og det forventes, at den stiftende generalforsamling finder sted i maj eller juni måned.

Læs mere om ACE Denmark her