Debat

Tilsyn med VUC Syd har svigtet

Det, der for godt et halvt år siden begyndte som en shit-storm mod VUC Syds direktion og bestyrelse for overforbrug af offentlige midler til bl.a. rejser, har udviklet sig til en skandale, der også omfatter de kontrolmyndigheder, der er sat i verden for at forhindre snyd med offentlige midler.
Vel er revisionsselskabet blevet fyret, men der er også fejlet langt oppe i systemet. Det er således helt uforståeligt, at der ikke er blevet foretaget nærmere undersøgelser af, hvordan det har kunnet lykkes VUC Syd som landets eneste VUC at foretage investeringer på rundt regnet en halv milliard kroner samtidigt med, at der årligt er genereret tocifrede million-overskud på den ordinære drift.
De seks regnskabsår, der omfatter 2011 til og med 2016 viser årlige overskud på henholdsvis 21,307 mio. kr., 26,2 mio. kr., 30,116 mio. kr., 29,386 mio. kr., 38,682 mio. kr. samt 22,012 mio. kr.
Alle VUCer får statstilskud efter samme taksameterordning, men VUC Syd skiller sig så ekstremt ud fra de øvrige undervisningsinstitutioner, at alarmklokkerne burde have ringet for længst.
Det simpelthen skriger mod himlen, at en offentlig institution på samme tid kan investere omkring en halv milliard kr. i især flotte undervisningsbygninger og samtidigt have meget store årlige overskud på den almindelige drift.
Nogen har betalt prisen, og det er bl.a. underviserne, der er blevet tvunget til at undervise flere elever end tidligere – der er altså blevet sparet på lærerkræfterne.
Hertil kommer, at VUC Syd har indkasseret statstilskud for en række elever, der ikke har gennemført deres undervisning, hvorfor VUC Syd ikke har været berettiget til at modtage tilskud for dem.
Censorer er bl.a. mødt op til eksamen, som en snes har været tilmeldt, hvoraf meget få mødte op til eksamen.
Det mest grelle eksempel, jeg har hørt, er fra en af VUC Syds afdelinger i Sønderjylland. Her har en kursist i omkring 15 år været aktiv i VUC-systemet uden at få en afgørende eksamen. Vedkommende blev i alle årene stående på samme niveau og med de samme fag.
Havde det bare været et enkeltstående eksempel, så pyt – men det er det desværre ikke. VUC-millionerne taler deres tydelige sprog.
Havkatten Calle