Spritbilist Modelfoto: Jcomp
Spritbilist Modelfoto: Jcomp
112 nyheder

Tilbud til spiritus- og narkobilister om behandling

Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen har sat et nyt tiltag i værk, der skal gøre det nemmere for personer, der er sigtet for spiritus- eller narkokørsel, at komme i behandling.

Når de sigtede bliver afhørt af politiet, får de samtidig udleveret en blanket, hvor de kan skrive under på, at et kommunalt rusmiddelscenter gerne må kontakte dem med tilbud om et behandlingsforløb.

Ordningen gælder i samtlige otte kommuner i politikredsen: Esbjerg, Varde, Fanø, Vejen, Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg.

Flere narkobilister
Formålet med det nye tiltag er at mindske antallet af narko- og spiritusbilister i trafikken.
Og tilbuddet kommer i en tid, hvor antallet af sager om narkokørsel stiger.

I årets første otte måneder sigtede Syd- og Sønderjyllands Politi således 986 personer for narkokørsel.
Det er flere end i samme periode af 2019, hvor tallet lå på 890. Og tilsvarende lå 2018-tallet på 681.
Til sammenligning lå antallet af sager om spirituskørsel i de første otte måneder af 2020 på 358 (se faktaboks i bunden af siden).

Kan ikke straffe os ud af problemet
“Vi kan ikke nøjes med at straffe os ud af denne problemstilling. Skal vi forebygge antallet af sager om spiritus- og narkokørsel, skal vi også gøre en aktiv indsats for at tilbyde folk hjælp til at komme ud af deres misbrug. Der er naturligvis stadigvæk tale om et frivilligt tilbud. Men vi tror på, at det har en positiv effekt, at den fremstrakte hånd kommer samtidig med, at personerne netop er blevet taget i at køre med alkohol eller narkotika i blodet, og hvor situationens alvor forhåbentlig er gået op for dem”, påpeger vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han ser initiativet som et godt eksempel på at tænke på tværs af myndigheder for at kunne hjælpe folk ud af et misbrug og forebygge flest mulige sager om narko- og spirituskørsel. Og vicepolitiinspektøren vurderer desuden, at det vil have en effekt, at de sigtede får et opkald frem for, at de får udleveret en folder og selv skal opsøge hjælp.

Parallelt med den nye ordning har Syd- og Sønderjyllands Politi og syv af kommunerne i politikredsen også sat en oplysningskampagne i gang målrettet unge med budskabet om, at narkokørsel er farlig adfærd i trafikken og mangedobler risikoen for ulykker.

Se statistik på politi.dk