Kultur

Stem for musik og kulturtorv i Vojens

Der arbejdes i Forum Vojens på mange tiltag for at udvikle byens interesser. Et af de nye punkter på listen, er et ældre fra Masterplan midtby, at omdanne et område i umiddelbar nærhed af byens Musik og Kulturhus – til et Kultur-og musiktorv.
De første planer var håbet om en dag at overtage det på daværende tidspunkt tomme butikslokale, det tidligere Farvenyt. Siden er en genbrugsbutik flyttet ind i lokalerne.
Derfor arbejdes der nu med alternative placeringer og derfor er der nu blevet udarbejdet en ansøgning til Realdania-puljen Underværker.

Denne ansøgning ligger online på undervaerker.dk, hvor der den 16. september er ansøgningsfrist. For de der kunne være interesserede i at hjælpe projektet på vej, kan man gå ind på siden og like ansøgningen. Jo flere likes der vil komme, des bedre ansøgningen stå i udvælgelsen

Uddrag om projektet:
Den gode idé
Nyt Kultur- og Musiktorv i hjertet af Vojens – byens nye samlingssted.
Bymidten er præget af tomme butikslokaler og der er stille. Men nu skal byen have et socialt samlingssted i grønne omgivelser, med aktivitetsmuligheder, instrumenter og en scene med lyd, hvor musikskolens aktiviteter kan trækkes helt ud i byen.
Det skal være et levende og naturligt samlingssted for alle på tværs af generationer, for foreninger og institutioner, der søger fællesskab og kulturelle aktiviteter.

For at nå dertil skal drømmen kvalificeres. Derfor søger vi om hjælp til gennemførelsen af et forprojekt.

Projektets fysiske rammer
Det grønne kultur- og musiktorv skal ligge i hjertet af Vojens og helst i Vestergade, hvor musikskolen har til huse. Da byens butiksliv er flyttet til Rådhuscentret, er bymidten efterladt tom.
Drømmen er at få mere liv i midtbyen og det vil et kultur- og musiktorv kunne tilføre. Men det vil kræve opkøb af en grund og nedrivning af en eksisterende bygning.
Som en del af forprojektet, ønskes der udarbejdet en undersøgelse af, hvor Kultur- og Musiktorvet kan placeres. Vojens har ikke i dag et område hvor man mødes, udover dagligvarebutikker, Rådhuscenteret handel og i idrætsforeningslivet

kilde: https://www.undervaerker.dk/projekter/2019%20foraar_efteraar/kulturtorvivojens?fbclid=iwar2j-uq51h2ji4mpvaihw-naayq-naa6ykpbeqwney4ji79zqsdj8p0zdz4