Starup skole Arkivfoto: René Holm
Starup skole Arkivfoto: René Holm
Nyheder

Skoler i Haderslev får kompetenceløft med millioner

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har tildelt Haderslev Kommunes skoler 5.678.975 kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i skolerne, Det Rådgivende Team og forvaltningen. Omdrejningspunktet for indsatsen er såkaldt co-teaching, hvor flere fagligheder sammen planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen med fokus på øget læring og trivsel hos eleverne.
Det lyder umiddelbart simpelt at samarbejde, men er vi gode nok til at få mest muligt ud af hinandens fagligheder og kompetencer i skoleverdenen? Det er et af de spørgsmål, skoleleder Jerry Freund stiller sig selv. Han tror på, man kan få en masse synergi ud af hinandens kompetencer og fagligheder og på den måde understøtte elevernes læring og trivsel. På alle Haderslev Kommunes øvrige skoler skal potentialet nu udvikles og understøttes i et forløb om styrkede professionelle læringsfællesskaber gennem co-teaching, som er støttet af A. P. Møller Fonden.
”Vi har i skolerne mange forskellige fagligheder og kompetencer; lærere, pædagoger, læsevejledere, trivselsmedarbejdere og så videre. De er i udstrakt grad vant til at planlægge skoledagen sammen, men vi har så meget viden, erfaring og god praksis, vi kan få mere i spil, så vi kan få meget mere ud af hinanden”, siger Jerry Freund, der er skoleleder på Ungeuniverset i Vojens i Haderslev Kommune og fortsætter:
”Vi kan gøre hinanden bedre, hvis vi fokuserer endnu mere på faglige fællesskaber og øver os på ikke kun at planlægge, men også gennemføre og evaluere vores undervisning og indsatser sammen”,
Formålet med co-teaching er, at der i udgangspunktet er to medarbejdere sammen om at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen, så man styrker hinanden og får flere vinkler på undervisningen.
”Det kan for eksempel være en lærer og en pædagog, der begge har fokus på at alle elever bliver så dygtige, de kan. Men hvor læreren oftest har fokus på indhold, mål og proces, så har pædagogen fokus rettet på miljø relation og opgave. Og sådan er det med kompetencer og fagligheder – de kan noget forskelligt, og sammen kan de noget mere”, siger Jerry Freund.
”Det er ikke fordi vi er dårlige eller har store mangler, men fordi potentialet er uendeligt, når vi arbejder som et professionelt læringsfællesskab. Et professionelt læringsfællesskab opstår og foregår jo netop når vi erfaringsudveksler, videndeler, evaluerer, justerer og udvikler sammen”, siger Jerry Freund
Kompetenceudviklingen gennemføres på alle folkeskoler i Haderslev Kommune inklusive specialskoler og skal tilrettelægges lokalt hvert sted, så det giver mening lokalt.
”En af styrkerne ved metoden er, at man lokalt på den enkelte skole skal arbejde med det. Der kommer ikke en skabelon ovenfra, man skal lægge sig ind i, men den enkelte skole skal selv vurdere, hvordan og hvor det her kompetenceløft, giver mening hos dem”, siger Jerry Freund.
Børn og Ungechef Rasmus Graff glæder sig over det initiativ, skolerne har taget til kompetenceudviklingen.
”Idéen til forløbet er opstået blandt skolerne, og det er virkelig stærkt, at vores skoler ønsker at samle sig om så ambitiøst og målrettet et kompetenceudviklingsforløb. De sætter baren højt og arbejder målrettet for at blive endnu dygtigere til gavn for elevernes læring og trivsel”, siger Rasmus Graff.
”Børn og unges uddannelse og dermed deres fremtid er omdrejningspunktet for A.P. Møller Fondens donation til den danske folkeskole. Og det er netop det, der er i centrum for den kompetenceudviklingsindsats, Haderslev Kommune står foran at gennemføre. Vi ser frem til at følge arbejdet og ikke mindst til, at eleverne får gavn af indsatsen” siger Hans Kristian Kristensen, sekretariatsleder i A.P. Møller Fonden.
Kompetenceudviklingsforløbet starter i august 2021 og strækker sig over 3,5 år, hvor man vil kunne evaluere endeligt på resultaterne. Og Jerry Freund glæder sig til at komme i gang.
”Jeg er helt høj! Vi skal i gang med et kompetenceudviklingsforløb, hvor fag og kompetencer ikke er personlige anliggender, men nærmere hinandens forudsætninger for at løfte vores elevers deltagelses- og læringsmuligheder endnu mere”, slutter Jerry Freund.