Nyheder

Skau og Mathiasen får formandsposter

Der skulle være basis for masser af lokal indflydelse i den kommende regionsråds-periode. I hvert fald har de lokalt valgte medlemmer sat sig tungt på formandspladser i de nye udvalg. Det kan man læse i en pressemeddelelse fra Region Syddanmark.

Mads Skau bliver formand for Præhospitaludvalget
Umiddelbart efter regionsrådsmødet mandag, hvor regionsrådet nedsatte Præhospitaludvalget som ét af ni stående udvalg, konstituerede udvalget sig og valgte Mads Skau (V) til formand og Bente Gertz (S) til næstformand i udvalget.
Den præhospitale indsats handler om den hjælp, en patient får, fra vedkommende kommer til skade og frem til ankomsten på sygehuset, og det er det opgavefelt, udvalget skal arbejde med. Den nye formand ser frem til arbejdet i udvalget:
“Efter nogle år med meget store ændringer på ambulance-området oplever jeg, at vi nu har stabil drift på området. Det tidligere regionsråd har besluttet, at der skal laves en bred analyse af hele det præhospitale område, og det bliver udvalgets første og største opgave i det kommende år. Det glæder jeg mig til, sammen med hele regionsrådet, at komme i gang med,” siger han.
Mads Skau er nyvalgt medlem af det syddanske regionsråd. Han har tidligere været medlem af både byrådet i Vojens og det sammenlagte byråd i Haderslev Kommune. 50-årige Mads Skau har holdt pause fra kommunalpolitik siden 2011 for at få mere tid til familien og sit landbrug, men genoptager nu det politiske arbejde i regionsrådet.
Drift af ambulancer og responstider
Præhospitaludvalget skal beskæftige sig med den præhospitale indsats og sundhedsberedskabet. Udvalget følger løbende ambulancedriften og responstiderne. Udvalget skal også arbejde med udviklingen i kvaliteten af det præhospitale område og udviklingen af førstehjælperordninger. Udvalget beskæftiger sig desuden med patientbefordring.

Thies Mathiasen fortsætter som formand for Psykiatri- og socialudvalget
61-årige Thies Mathiasen fra Dansk Folkeparti er klar til endnu en omgang som formand for regionens psykiatri- og socialudvalg.
Det står klart, efter udvalget mandag holdt konstituerende møde. Mødet fandt sted umiddelbart efter regionsrådsmødet, hvor Psykiatri- og socialudvalget blev nedsat som et af de ni stående udvalg.
Den genvalgte formand sætter gerne ord på de områder, der står højst på hans dagsorden for de kommende fire år. Han siger:
“Der er mange ting at tage fat på – men skal jeg pege på tre hovedområder, så er det helt klart, at vi har en stor opgave i forhold til at styrke samarbejdet med kommunerne, så borgerne i højere grad oplever, at der er sammenhæng på tværs, og at de ikke falder mellem to stole. Vi vil også arbejde for, at børn og unge får hurtig hjælp, hvis de får psykiske problemer,og så skal arbejdet med at nedbringe tvang i psykiatrien følges tæt,” siger han.
Mere lighed i sundhed
Psykiatri- og socialudvalget tæller ni medlemmer, og udvalget skal blandt andet udarbejde forslag til strategier, planer og politikker. Det har også ansvar for at følge op på de service- og kvalitetsmål, der er fastlagt af regionsrådet.
Konkret er det eksempelvis ulighed i sundhed, udredningsgaranti, mindre tvang i psykiatrien og kvaliteten i tilbuddene, som udvalget beskæftiger sig med. Og så er der de borgere, der slet ikke får den hjælp, de burde have. Den gruppe skal også have mere opmærksomhed fra udvalgets side, mener Thies Mathiasen:
“Der er en gruppe mennesker, som vi har svært ved at nå i dag. Det er dem, der både har en psykisk sygdom og et misbrug. De falder igennem systemet og står helt udenfor, for de søger ikke hjælp eller går til læge. Dem så jeg gerne, at vi kunne gøre mere for, for her kan man virkelig snakke om at skabe mere lighed i sundhed,” siger han.

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered”]Psykiatri- og socialudvalget består af:
• Thies Mathiasen (DF), formand
• Morten Brixtofte Petersen (R), næstformand
• Ulrik Sand Larsen (V)
• Mette Bossen Linnet (V)
• Gitte Frederiksen (V)
• Pia Tørving (S)
• Bente Gertz (S)
• Anne-Marie Palm-Johansen (DF)
• Vicky Lorenzen (SF)

 

Præhospitaludvalget får følgende medlemmer:
Mads Skau, V – formand
Bente Gertz, S – næstformand
Ida Damborg, SF
Lene Thiemer Hedegaard, S
Olfert Krog, DF
Tage Petersen, V
Ulrik Sand Larsen, V[/otw_shortcode_info_box]