Foreninger

Samvirker blev valgt

Der var mødt 75 stemmeberettigede op, da der den 20. februar 2018 for første gang blev afholdt valg til kommunens samvirker.
Valghandlingen varede i omkring to timer før de sidste stemmer talt sammen. Valgresultatet blev som følger:

Kulturelt Samvirke:
• Lars Boisen, Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn
• Bjarne Beck, Tørning Mølle
• Lasse Petersen, Kløften Festival
• Inger Bork-Larsen, Haderslev Lærerkor
• Henning Hansen, Vojens Kultur- og Musikhus
• Kiss Billing, Gram Friluftsspil
• Mona Damkjær, Sønderjysk Figurteater (Folkeoplysende foreninger)
• Hans Vilhelm Bang, enkeltperson med særligt kulturelt virke (billedkunsten)

Suppleanter:
• Hans Skøtt, SG25
• Poul-Erik Hansen, Haderslev Musikforening
• Leif Billing, Gram Friluftsspil
• Leif Schmidt, Vojens Brass Band
• Ida Andersen, Støtteforeningen for Kløften Festivalen
• Carsten Worch, Karneval i Haderslev
• Marie Gregersen, Sønderjysk Figurteater (Folkeoplysende foreninger)
• Kirsten Petersen, enkeltperson med særligt kulturelt virke (billedkunsten)

Idrætssamvirke:
• Jørgen Smed, Vilstrup Ungdoms- og Idrætsforening
• Svend-Aage Dyrholm, Starup Tennisklub
• Teddy Pedersen, Haderslev Fodboldklub
• Michael Brøner Jørgensen, Haderslev Gymnastik Forening
• Johannes Hansen, Hammelev Sogns Ungdomsforening
• Jeppe Friis, Haderslev Sejl-Club
• Kurt Koch, H.H.I- Foreningen for dem med særlige behov

Suppleanter:
• Niels Koustrup, Gram Badmintonklub
• Karin Sand Hansen, Hoptrup Marstrup IF
• Erik H. Johansen, Haderslev Svømmeklub
• Benny Skødt-Rasmussen, Haderslev Sejl-Club
• Hans Chr. Schmidt, Revsø og omegns Rideklub
• Sven Christensen, Haderslev Idrætsforening

Fritidssamvirke:
• Helle Vestergaard Andersen, LOF- Syd
• Kirsten Børgesen, LOF-Syd
• Jesper Hans Matthiessen, DDS Division
• Karl Erik Olesen, Falke Starup
• Kirsten Lorenzen, KFUM-spejderne Hertug Hans Gruppen Haderslev
• Gerda Østergaard, Skovfolket
• Kaj Bjørnskov, Folkeuniversitetet

Suppleanter:
• Birgit Sørensen, KFUM Spejderne Vojens
• Knud Vindel, Falke Starup
• Jarl Knappe, DDS Gram Hvaler
• Berit Gellert, Skovfolket

Samvirkerne skal nu formelt godkendes af Byrådet, dette forventes gjort på det førstkommende byrådsmøde. Bliver de godkendt vil samvirkerne kunne trække i arbejdstøjet allerede medio marts 2018, hvor de enkelte samvirker først skal konstituere sig samt udarbejde en forretningsorden.