Nyheder

Reddede 937 jøder under krigen – nu bliver han hædret

Haderslev Kommune ærer nu bysbarnet Gustav Schröder, der reddede 937 jøder i 1939 under en dramatisk færd på verdenshavene. Mindetavle afsløres med deltagelse af israelske og tyske ambassader.
Gustav Schröder, født og opvokset i Haderslev, er ikke særlig kendt i Danmark, men hans civil courage og heltemod mindes stadig i de jødiske samfund.
Bysbarnet fra Haderslevs indsats kan nemlig minde om Oskar Schindlers i Krakow.
Haderslev Kommune afslører den 20. september en mindetavle for Gustav Schröder. Tavlen opsættes på Schröders fødehjem i Storegade i Haderslev. Desuden åbner en udstilling om ham.
Ved højtideligheden deltager både den israelske og tyske ambassade samt repræsentanter for det tyske mindretal i Sønderjylland m.fl.
Schröder fik i 1939 ordre på at sejle tyske jøder fra Hamborg til Cuba, men da passagererne pga. nye visumregler samt uro i den cubanske regering, blev nægtet adgang, begyndte en uvis og frygtfuld rejse for Schröder med skibet St. Louis. Intet land ville tage imod flygtningene.
Efter en del offentlig bevågenhed, erklærede Belgien, Nederlandene, Frankrig og England sig dog villige til at tage imod flygtningene. 2. Verdenskrigs udbrud førte til, at mange af jøderne blev taget ved Tysklands besættelse af landene. Af de 937 passagerer blev 254 således dræbt i naziregimets koncentrationslejre.

Schröder har for sin indsats fået tildelt titlen ”Retfærdig blandt nationer“ fra Holocaust mindelunden ’Yad Vashem’, på samme vis som bl.a. Oskar Schindler. Schröder er hædret i Hamburg og Hollywood har i 1976 lavet en storfilm om St. Louis’ færd.