Starup skole Arkivfoto: René Holm
Starup skole Arkivfoto: René Holm
Haderslev

Ny tildelingsmodel for folkeskolerne vedtaget

Udvalget for Børn og Familier har vedtaget en ny tildelingsmodel for folkeskolerne i kommunen, som er grundlaget for hver enkelt skoles økonomi. Formålet har været at lave en mere enkel og gennemskuelig model og give skolerne mere frihed til at råde over de midler, de tildeles. Udvalget har haft en række forslag til en ny model i høring ved skolebestyrelserne i kommunens skoler, og har på baggrund af deres input vedtaget en ny model.

Budgettet for Haderslev Kommunes skoler har i år været på 497 millioner kroner, der skulle fordeles mellem skolerne. Den model, som pengene tildeles efter, er vedtaget i 2013 og har siden gennemgået justeringer og fået tillæg, som har gjort det sværere at gennemskue økonomien for skolerne. Derfor var tiden inde til en ny model.
”Vi har i udvalget haft et rigtig godt samarbejde med skolebestyrelserne og skolelederne om den nye tildelingsmodel, som ikke er nogen nem opgave. Men det har været nødvendigt for at give skolerne mere frihed til at råde over de midler, de er tildelt, og lave en mere gennemskuelig og retfærdig model, der for eksempel tager mere hensyn til forskelle i elevtal blandt skolerne”, siger Henrik Rønnow, formand for udvalget for Børn og Familier.
”Med den nye model sikrer vi et bedre grundlag til de mindste skoler, der har færre elever. Det synes vi er vigtigt for at sikre, at vi fortsat har skoler i alle de lokalområder, vi har skoler i nu”, siger Henrik Rønnow.
Friheden til at råde over midlerne består blandt andet i, at der i den nye model ikke er øremærket midler til AKT og vejlederfunktionen. Det betyder ikke, at det er afskaffet, men at skolerne selv kan vurdere, hvilket behov de har, da det vil være forskelligt fra mindre til større skolerne, hvor stor en procentdel af økonomien, de skal bruge på det.
Et andet forhold, der er ændret i den nye tildelingsmodel, er visitationstaksten. Med den gamle model betalte skolerne 100.000 kroner ind til en central pulje, når en elev havde behov for et specialtilbud.
”Vi lægger i udvalget vægt på, at hver enkelt barn får det tilbud, det har behov for. Med den nye model uden visitationstakst sikrer vi, at det ikke er økonomien, der er afgørende for, hvilket tilbud den enkelte elev får”, siger Henrik Rønnow.
”Jeg er glad for, at det er et enigt udvalg, der står bag beslutningen og for det gode samarbejde, vi i udvalget har haft med skolebestyrelserne og skolelederne, som fortjener en stor tak for deres indsats for at kvalificere den nye model”, siger Henrik Rønnow.