Grafik: Vejdirektoratet
Grafik: Vejdirektoratet
Nyheder

Motorvejen ved Aabenraa skal have ny asfalt

Fra imorgen mandag den 28. juni og cirka to uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på fire mindre parceller på E45 Sønderjyske Motorvej ved Aabenraa.
Arbejdet finder sted i begge retninger mellem rampeanlæg <71> Aabenraa og Motorvejskryds Kliplev
Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.
Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.
Arbejdet vil primært blive udført som aften- og natarbejde mellem kl. 17.30 – 06.30.

Arbejdet i sydgående spor vil få følgende konsekvenser:
• Sydgående trafik ledes over i nordgående spor med ét farbart spor i begge retninger.
• Fra- og tilkørselsramper til rampeanlæg <72> Aabenraa S i sydgående retning vil være spærret.

Arbejdet i nordgående spor vil få følgende konsekvenser:
• Nordgående trafik ledes over i sydgående spor med ét farbart spor i begge retninger.
• Fra- og tilkørselsramper til rampeanlæg <72> Aabenraa S i nordgående retning vil være spærret.
Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.
Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.

Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på
www.vejdirektoratet.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.