Nyheder

Moltrup ønsker en rundkørsel

I Moltrup arbejder en trafikgruppe på anlæg af en rundkørsel for at sikre bedre trafikforhold på Moltrup Landevej.

Trafikgruppen afholdt et fællesmøde for hele sognet den 8. august hvor der deltog omkring 80 personer, de blev i fællesskab om at indsende et høringssvar til Haderslev Kommune.
Moltrup Landevej er pt. den eneste ikke sikrede indfaldsvej fra Motorvejen, ikke kun i Haderslev, men på noget nær hele E45 til Frederikshavn, som gruppen udtrykker det.

Herunder kan du læse hele høringssvaret uredigeret

Vi ønsker et nyt oplæg fra Forvaltningen, gerne baseret på vores anbefalinger, og Jeres ekspertise.
Vi havde et langt, godt og produktivt møde den 8/8 med masser af forslag, meninger og præferencer.
Forslagene enstemmigt bakket op af de næsten 80 fremmødte fra hele sognet var:
Vi ønsker en langsigtet løsning som vil sikre de mange trafikanter til og fra Haderslev og igennem sognet. Vi ønsker ikke en kortsigtet hovsa løsning, Vi ønsker en rundkørsel imellem Moltrup Bygade og Errestedvej med en ny
vej bagom til Moltrup/Bramdrup imellem byerne, træk Errestedvej med ind rundkørslen og med sikring af bløde trafikanter fra Moltrup til Rovstrup med fx tunnel.
Luk resten af indkørslerne til Moltrup/Bramdrup/Rovstrup så alt trafik flyttes ud i rundkørslen, derved forhindres også gennemgående hastig og tung trafik inde i byerne.
Brandstationens udrykninger forsinkes ikke med ovenstående løsning.
Cykelsti helt til Bestseller, for at sikre de bløde og fortrinsvis unge trafikanter

Vi har:
Over 1000 biler i timen i de værste timer.
9500 biler i et hverdagsdøgn (kun 1000 færre end Sønderjyllands værste vej: Ribe Landevej!)
Centrale byggegrunde, som ikke gør trafikken i Haderslev midtby værre En ny Motorvej til Midtjylland på vej som vil gøre problemet meget værre.
Et ønske om at gøre industriområde Haderslev N mere attraktivt.

På kortet her kan man se de nye veje markeret med grønt mens de med rødt markeret skal lukkes for ind- og udkørsel