Haderslev Rådhus Foto: Pressefoto
Haderslev Rådhus Foto: Pressefoto
Nyheder

Landdistrikter i Haderslev kan søge penge i Landsbyfornyelsespuljen

Nedrivningspuljen er blevet til Landsbyfornyelsespuljen, og det åbner nye muligheder for, hvad der kan søges penge til. Næste frist for at søge puljen er den 15. januar 2021.

Nedrivning, forbedring eller vedligehold af boliger og erhvervsbygninger, fjernelse af skrot og affald, ombygning af tomme erhvervslokaler, nyt fortov eller kulturelle aktiviteter. Det er nogle af de ting, det nu er muligt at søge økonomisk hjælp til, hvis man bor i et landdistrikt i Haderslev Kommune.

Landdistriktsudvalget har udvidet den eksisterende ordning til ikke blot at fokusere på, hvor der er bygninger, der skal rives ned, men også se mere på, hvad det giver af muligheder i området bagefter.
”Det skal være attraktivt at leve i et lokalområde i Haderslev Kommune. Derfor vil vi i Landdistriktsudvalget fokusere mere på områdefornyelse. Man kan stadig søge midler til nedrivning af udtjente bygninger, men vi vil også se på, hvad der så står tilbage bagefter, og hvad der er godt for området som helhed”, siger Bent Kloster, der er formand for Landdistriktsudvalget.

Ansøgere kan søge om at få hele eller dele af et projekt dækket af Haderslev Kommune, der kan søge tilskud hos staten på op til 60 %. Det vil i nogle tilfælde betyde, at projektet kan dækkes 100 % af offentlige midler.
”Vi håber, at mange har lyst til at søge puljen med de nye muligheder, der er. Udover at det skal gøre lokalområderne mere attraktive med forskønnelse, så vil et områdefornyelsesprojekt også være noget, man er fælles om i lokalområdet, så det vil også understøtte det sammenhold, vi allerede ser i lokalområderne”, siger Bo Morthorst Rasmussen, der er næstformand i Landdistriktsudvalget.

Puljen kan søges ved at udarbejde en beskrivelse af projektet og sende den til Landdistriktsudvalget på landdistrikter@haderslev.dk. Der er to ansøgningsrunder om året med frist henholdsvis 15. januar og 15. august.
Interesserede kan læse mere på haderslev.dk/landsbyfornyelse