Politi Arkivfoto: René Holm
Politi Arkivfoto: René Holm
112 nyheder

Kriminaliteten i Haderslev Kommune er faldet

Siden 2017 er kriminaliteten faldet støt i Haderslev. Det er især anmeldelser om vold, der er faldet, men også indbrud har der været færre af. Og generelt føler borgerne i Haderslev Kommune sig trygge i deres nabolag.
Allerede inden vi er ude af 2020, kan covid-19 aflæses i kriminalitetsstatistikken. Anmeldelser om vold er faldet, formentlig fordi nattelivet har været lukket, og antallet er indbrud er ligeledes faldet, formentlig fordi folk har være mere hjemme. Men den faldende kriminalitet skyldes i Haderslev Kommune ikke bare covid-19. Her er det en tendens, der er startet i 2017.
”Det er glædeligt, at kriminaliteten i kommunen falder og har gjort det gennem længere tid. Vores kriminalitetsforebyggende arbejde virker, og det begynder vi at se effekten af nu”, siger Marie Skødt, der er formand for Socialudvalget i Haderslev Kommune.
I 2017 indførte Haderslev Kommune en ny funktion, en såkaldt Hotspot-chef for det kriminalitetsforebyggende arbejde, og den indsats har fungeret rigtig godt.
”Vi har fået etableret et robust beredskab på det kriminalitetsforebyggende område, som samtidig er dynamisk og kan tilpasses det behov og den virkelighed, vi står overfor”, siger Marie Skødt.
”Vores forebyggende indsats har fungeret, fordi vi har samlet ekspertisen, koordinationen og kompetencen på det kriminalitetsforebyggende arbejde ét sted. Det betyder, at vi langt hurtigere og mere effektivt kan sætte ind over for uhensigtsmæssig adfærd eller særlige udfordringer, inden det bliver til kriminalitet”, siger Lene Bitsch Bierbaum, der er næstformand i Socialudvalget.
Derudover har funktionen med en Hotspot-chef også styrket samarbejdet med politiet.
Markant fald i anmeldelser
Ser man konkret på borgervendt kriminalitet som for eksempel vold, tyveri, chikane, indbrud og lignende så er der sket et markant fald fra 41,4 anmeldelser pr. 1000 borgere i 2016 til 23,7 anmeldelser pr. 1000 borgere i 2019. Og den tendens fortsætter i 2020.
”Antallet af anmeldelser af interessant at se på, for det siger også noget om den oplevede kriminalitet. Og vi ved også fra andre undersøgelser, at borgerne i Haderslev Kommune generelt oplever deres nabolag som et trygt sted at være”, siger Hassan Najem, der er Hotspot-chef i Haderslev Kommune.
Ungdomskriminaliteten har på tværs af hele landet været stærkt nedadgående de senere år, hvilket også gælder for Haderslev Kommune, hvor det især er lykkedes at stoppe unges risikoadfærd i at udvikle sig til konkrete kriminelle handlinger.
”Det er klart, at de indsatser vi gør for eksempel blandt elever på mellemtrinnet i Folkeskolen ikke kan aflæses i statistikerne endnu, men vi tror på, tendensen til faldende kriminalitet er en der vil fortsætte. Det gør vi fordi vi i høj grad satser på forebyggelse og det kan vi se, har en effekt”, siger Marie Skødt.
Kriminalitetsstatistikker findes på politi.dk/statistik