Foreninger

Kommunen hjælper forening med at uddanne bisiddere

Foreningen Syg i Haderslev har søgt Haderslev Kommune om økonomisk støtte til at uddanne bisiddere. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har besluttet at støtte foreningen med 20.000 kroner.

Foreningen Syg i Haderslev har til formål at hjælpe borgere i Haderslev Kommune som er syge eller føler sig klemte i systemet. Det gør foreningen blandt andet ved at yde bistand til møder i Jobcentret og når lovgivningen bliver for svær at forstå. Som et led i det arbejde har foreningen søgt og fået 20.000 kroner fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til uddannelse af tre bisiddere.
”Vi har her i foråret haft en god dialog med foreningen, hvor de har fortalt om deres arbejde. I den forbindelse har de søgt om støtte til at uddanne tre medlemmer til bisiddere, og det giver rigtig god mening at støtte, for det er i alles interesse, at bisiddere er klædt bedst muligt på til deres opgave”, siger Jon Krongaard der er formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Haderslev Kommune.
”Borgerne møder heldigvis nogle dygtige og kompetente medarbejdere, som hjælper, støtter og vejleder efter den enkeltes behov. Men for nogle af vores sårbare borgere giver det god mening, hvis en bisidder, der kender deres situation og personlighed, kan være med til at repræsentere borgeren, og fx huske vigtige detaljer, som kommer borgeren til gode. Samtidig kan man være i en sårbar situation og have brug for støtte, når man skal møde et jobcenter. Derfor kan en bisidder være en rigtig god løsning for både borger og sagsbehandler”, siger Jon Krongaard, og fortsætter:
”Vi har fra politisk hold stukket en føler ud til medarbejderne, og de bakker fuldt ud op omkring ønsket fra Syg i Haderslev. Det kommer jo i virkeligheden kun borgerne til gode med en sådan ordning, og det ønsker alle parter.”
”Da Foreningen Syg i Haderslev blev stiftet i 2014, var der næppe mange, der spåede, at vi ville blive inviteret ind i varmen for at være en medspiller i forhold til medarbejderne og ledelsen i jobcenteret, men også blive anerkendt af byrådet og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Vi håbede egentlig bare at få lov til at gøre opmærksom på nogle af de mest trælse forløb for syge og klemte i systemet”, siger formand for foreningen Syg i Haderslev, Henriette Nissen og fortsætter:
”Vi er sammen nået langt. Mange dialogmøder med gode, konstruktive snakke har givet os en fælles forståelse af hver vores udfordringer, som vi sammen har prøvet at finde løsninger på. Det er en kæmpe ros fra udvalget, ledelsen og ikke mindst medarbejderne i jobcenteret, som nu har givet udtryk for, at vores arbejde som bisiddere er værdifuldt, og at det dermed også udmøntes i økonomisk støtte til uddannelse af flere bisiddere. Vi er taknemmelige, og også rigtig glade for både anerkendelsen og udsigten til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde.”